Menu

Przewodnik turystyczny terenowy w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla przewodników turystycznych terenowych, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Przewodnik turystyczny terenowy

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla przewodników turystycznych terenowych znajdują zatrudnienie:

 • w biurach podróży,
 • u organizatorów turystyki,
 • w biurach obsługi ruchu turystycznego,
 • w hotelach i innych placówkach noclegowych,

Główne zadania zawodowe przewodników turystycznych terenowych to:

 • oparte na fachowości i znajomości regionu oprowadzanie turystów i towarzyszenie im na trasach w regionie,
 • zapoznawanie się z informacjami o pochodzeniu, języku i specjalnych życzeniach oprowadzanych grup,
 • ustalanie z uczestnikami terminów i czasów trwania wycieczek,
 • prowadzenie grup i pojedynczych osób do interesujących obiektów historycznych, kulturalnych, przyrodniczych i krajobrazowych i udzielanie objaśnień na ich temat,
 • opowiadanie o historii i atrakcjach turystycznych regionu, podawanie danych statystycznych oraz faktów z zakresy polityki, gospodarki i kultury,
 • prowadzenie grup turystycznych do muzeów oraz na przedstawienia teatralne i operowe lub inne imprezy,
 • uwzględnianie indywidualnych życzeń i pytań uczestników,
 • sprawowanie opieki nad uczestnikami imprezy, a w sytuacjach nieprzewidzianych udzielanie im niezbędnej pomocy,
 • pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodych turystów.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód przewodnik turystyczny terenowy jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Przewodnik turystyczny (niem. Fremdenführer/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki.
 • Kierownik wycieczki (niem. Reiseleiter/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki (na poziomie handlowiec – specjalista) lub ukończenie odpowiedniego kierunku studiów wyższych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron internetowych PTTK i stowarzyszeń przewodników.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona szkoła średnia,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie przewodnika turystycznego terenowego,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych może być różny i wynosi najczęściej od 6 miesięcy do 1 roku.

Zakres programu nauczania

Przewodnicy terenowi są w Polsce szkoleni i egzaminowani odrębnie dla wszystkich szesnastu województw.

Szkolenia dla przewodników miejskich są prowadzone przez koła PTTK lub firmy i bura podróży, które posiadają zezwolenia odpowiednich władz danego województwa.

Przykładowy program kursu:

- Zajęcia teoretyczne:

 • Historia regionu na tle historii Polski
 • Kultura i sztuka regionu
 • Współczesność regionu
 • Geografia turystyczna regionu
 • Topografia regionu
 • Metody i techniki pracy w przewodnictwie
 • Geografia turystyczna Polski
 • Historia kultury w Polsce
 • Ochrona przyrody i środowiska w Polsce
 • Turystyka w Polsce
 • Podstawowe przepisy prawne w turystyce
 • Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

- Zajęcia praktyczne (piesze):

 • Najciekawsze miasta i miejscowości
 • Szlaki tematyczne w regionie
 • Zabytki, muzea i cmentarze
 • Najważniejsze obiekty współczesne

- Zajęcia praktyczne (autokarowe):

 • Najciekawsze miasta i miejscowości
 • Przykłady tras turystycznych dla obcokrajowców, młodzieży szkolnej itp.
 • Wieloetapowe wycieczki po regionie

Wymiar godzin (teoria)

Brak danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi najczęściej od 1.100 do 1.500 zł. Opłaty za egzamin państwowy wynoszą ok. 250 zł.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na przewodników turystycznych miejskich.

Dzienne wynagrodzenie przewodników turystycznych miejskich wynosi najczęściej 200-400 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio u pracodawców.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej