Menu

Barista w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla baristów regulowane przepisami wewnętrznymi podmiotów oferujących kształcenie.

Tytuł zawodowy: Barista 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla baristów znajdują zatrudnienie w:

 • kawiarniach,
 • restauracjach,
 • barach kawowych,
 • hotelach,
 • firmach kateringowych.

Główne zadania zawodowe baristów to:

 • przyrządzanie,  dekorowanie („Latte Art”) i serwowanie napojów z kawy,
 • kompetentne, dokładne i grzeczne udzielanie porad klientom,
 • przyjmowanie zamówień i prowadzenie sprzedaży,
 • zamawianie składników, kontrola towarów przychodzących i ich odpowiednie magazynowanie,
 • wspieranie zespołu kelnerskiego,
 • w razie potrzeby przygotowywanie i serwowanie przekąsek i prostych potraw,
 • sporządzanie rozliczeń kasy i inwentaryzacji,
 • dbałość o przestrzeganie przepisów sanitarnych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód barista jest porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Barista (niem. Barista), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego w jednym z zawodów z dziedziny gastronomii lub hotelarstwa oraz ukończenie kursu dla baristów.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Placówki na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr, które oferują kształcenie w zawodzie barista:

 1. Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp., ul. Sikorskiego 95, 66-400 Gorzów Wlkp., www.zdz.gorzow.pl

Dobrym źródłem informacji o aktualnie organizowanych kursach jest np. strona Akademii Kawy i Herbaty J. J. Darboven: www.akademia-alfredo.pl

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są najczęściej kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • wyksztalcenie minimum podstawowe,
 • ukończone 18 lat,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie baristy.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych może być różny. Dla podanego w przykładzie kursu wynosi on 16 godzin.

Zakres programu nauczania

Program przykładowego kursu (16 h) jest dostosowany do standardów europejskich i obejmuje wiedzę o gatunkach kawy, sposobach jej palenia, obsłudze i konserwacji ekspresów do kawy, spienianiu mleka itp.

 

Tematyka:

 • Pochodzenie kawy
 • Gatunki kaw
 • Mieszanki kaw
 • Rozpoznawanie ziaren Robusty i Arabiki
 • wypalenie i przechowywanie kaw
 • Kofeina i jej wpływ na człowieka
 • Parametry prawidłowego espresso
 • Ristretto
 • Americano
 • Coretto
 • Mocha
 • Con Panna
 • Cappuccino
 • Latte Machiato
 • Espresso Machiato
 • Irish cafe
 • Ice cafe
 • Wpływ grubości mielenia kawy na jakość espresso
 • Zasady obsługi, czyszczenia i konserwacji ekspresu ciśnieniowego
 • Obsługa klienta przy barze, serwowanie kaw
 • Zasady spienienia mleka do różnych kaw
 • Wykonywanie kaw smakowych oraz warstwowych z syropami
 • Latte art

Wymiar godzin (teoria)

Brak dostępnych danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna i wynosi z reguły ok. 400-600 złotych.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na baristów.

Miesięczne wynagrodzenie baristów wynosi średnio ok. 2.000-2.500 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak dostępnych danych

Interesujące linki

Opis zawodu barista:

http://www.zawodowe.com/Barista_-_opis_147

Akademia Kawy i Herbaty J. J. Darboven:

http://www.akademia-alfredo.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej