Menu

Gospodarka i prawo (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów pierwszego stopnia „Gospodarka i prawo” (niem. Wirtschaft und Recht) studenci zdobywają podstawy wiedzy z zakresu nauk gospodarczych i prawniczych.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie gospodarki i prawa (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaft und Recht)

Źródła:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

http://study.europa-uni.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Perspektywy zatrudnienia, np.:

 • w gospodarce rynkowej w dziedzinie doradztwa prawnego i usług prawnych,  doradztwa podatkowego i audytów,
 • jako wykonujący wolny zawód specjaliści w dziedzinie fuzji i przejęć.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie gospodarki i prawa (niem. Bachelor of Science (B. Sc.) Wirtschaft und Recht) jest częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Licencjat w dziedzinie prawa gospodarczego i podatkowego, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Europa Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 5534 4444
E-mail: study@europa-uni.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Informacje o możliwościach podjęcia studiów dla osób z kwalifikacjami zawodowymi, ale nie posiadających wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych można znaleźć tutaj.

W poszczególnych szkołach wyższych są ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów. 

Źródło:

http://study.europa-uni.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

Trwające sześć semestrów studia licencjackie dzielą pod względem programu m.in. na naukę podstaw i przedmioty specjalistyczne. Podczas pierwszych trzech semestrów, które służą orientacji w tematyce zawodowej, studenci zaliczają większość modułów z zakresu nauki podstaw oraz moduł języka angielskiego. Druga część studiów (semestry od IV do VI) stanowi fazę profilującą.

Program dzieli się na następujące moduły:

 • Rachunkowość zewnętrzna
 • Finansowanie i inwestycje
 • Zarządzanie międzynarodowe
 • Rachunkowość wewnętrzna
 • Makroekonomia
 • Marketing
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Produkcja i logistyka
 • Statystyka
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Informatyka gospodarcza
 • Podstawy prawa cywilnego I
 • Podstawy prawa cywilnego II
 • Wprowadzenie do prawa publicznego
 • Prawo gospodarcze – pogłębienie wiedzy
 • The Management Process
 • Innovation & Marketing
 • Information & Operations Management
 • European Taxation
 • Domestic Taxation
 • Accounting
 • Finance
 • Quantitative Methods
 • European Economics
 • Język angielski
 • Praca licencjacka

Źródło: 

http://study.europa-uni.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źródło:

http://study.europa-uni.de

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Informacje o oferowanych przez Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą studiach II stopnia kończących się uzyskaniem tytułu Master można znaleźć pod adresem:

http://study.europa-uni.de

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg,  www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą:

https://www.europa-uni.de/de/index.html

Poradnik na temat możliwości studiów i kariery w dziedzinie nauk gospodarczych:

http://www.wiwi-online.de

Strona dla przedstawicieli nauk gospodarczych:

http://www.wiwi-treff.de

Rachunkowość, controlling, zarządzanie i ekonomia:

http://www.rechnungswesen-verstehen.de

Przegląd ustaw w Internecie:

http://www.gesetze-im-internet.de

Czasopismo poświęcone naukom prawniczym:

http://www.rechtswissenschaft.nomos.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej