Menu

Inżynieria biosystemów / bioinformatyka (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

 

Na kierunku studiów I stopnia „Bioinformatyka” (niem Biosystemtechnik/Bioinformatik) studenci zdobywają podstawy naukowej i praktycznej wiedzy z dziedziny informatyki, matematyki i nauk przyrodniczych (biologii i chemii).

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie inżynierii biosystemów / bioinformatyki (niem.Bachelor of Science (B. Sc.) Biosystemtechnik/Bioinformatik)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kierunku Inżynieria biosystemów / Bioinformatyka są poszukiwani przez placówki badawcze z dziedziny bioinżynierii, farmacji i medycyny oraz przez firmy z branży biotechnologicznej i farmaceutycznej. Do ich zadań należy np. udział w pracach laboratoryjnych nad opracowywaniem bioczipów bądź systemów bioanalitycznych stosowanych w diagnostyce medycznej lub analityce środowiskowej. Poza tym zajmują się oni projektowaniem technologii wytwarzania sensorów i automatów służących do przeprowadzania procedur testowych oraz nadzorowaniem ich produkcji. Są oni jednak kształceni również w kierunku analizowania genów lub cząsteczek protein pod kątem ich potencjalnego znaczenia i wzajemnych współzależności (aktualne hasła to genomika i proteomika) tak, aby w przyszłości można było dysponować nowymi i przede wszystkim zindywidualizowanymi substancjami czynnymi lub lekami.

Źródło:

http://www.th-wildau.de/lat-am-studenten/studiengaenge/bachelorstudiengnge/biosys.html

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy Licencjat w dziedzinie inżynierii biosystemów / bioinformatyki (niem.Bachelor of Science (B. Sc.) Biosystemtechnik/Bioinformatik) jest np. częściowo porównywalny z polskimi tytułami:

 • Licencjat w dziedzinie bioinformatyki, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).
 • Licencjat w dziedzinie biotechnologii, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

BTU Cottbus
Platz der Deutschen Einheit 1
03046 Cottbus
Deutschland
E-mail: studium@b-tu.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Informacje o możliwościach podjęcia studiów dla osób z kwalifikacjami zawodowymi, ale nie posiadających wykształcenia upoważniającego do podjęcia nauki w szkołach wyższych można znaleźć tutaj.

W poszczególnych szkołach wyższych są ustalane wewnętrzne kryteria naboru.

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Czas trwania nauki

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Faza orientacyjna:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Informatyka
 • Chemia
 • Mikrobiologia
 • Biochemia
 • Biologia molekularna

- Faza profilująca:

 • Bioinformatyka
 • Bioanalityka
 • Inżynieria biohybrydowa
 • Inżynieria bioprocesowa
 • Inżynieria mikrosystemowa
 • Praca licencjacka

Źródło:

http://www.th-wildau.de/lat-am-studenten/studiengaenge/bachelorstudiengnge/biosys.html

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źródło:

http://www.th-wildau.de/lat-am-studenten/studiengaenge/bachelorstudiengnge/biosys.html

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w dużym stopniu uzależnione od wymogów stawianych w danym przypadku wobec pracownika. Z reguły uwzględnia się przy tym ponadto doświadczenie zawodowe oraz stopień odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne. W zależności od regionu i branży występują różnice w wysokości zarobków.

Źródło: 

Tarifregister Berlin/ Brandenburg

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

W Wyższej Szkole Technicznej w Wildau (Technische Hochschule Wildau) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science na kierunku Inżynieria biosystemów / bioinformatyka (niem.Biosystemtechnik/Bioinformatik).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:

https://www.th-wildau.de/im-studium/fachbereiche/igw/igw-studiengaenge/bb-master.html

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Opis kierunku Inżynieria biosystemów / Bioinformatyka w Wyższej Szkole technicznej w Wildau:

https://www.th-wildau.de/im-studium/fachbereiche/igw0/igw-studiengaenge/bb-startseite.html

Więcej o kierunku Inżynieria biosystemów / Bioinformatyka:

http://studiengaenge.zeit.de/studiengang/g11406/biosystemtechnik-bioinformatik

Przegląd ustaw w Internecie:

http://www.gesetze-im-internet.de

Film poświęcony kierunkowi Inżynieria biosystemów / Bioinformatyka w Wyższej Szkole technicznej w Wildau:

https://www.youtube.com/watch?v=Xw6CeIVEqY0

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej