Menu

Specjalista gospodarstwa domowego w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym


Nauka zawodu specjalista gospodarstwa domowego jest realizowana w systemie dualnym – równolegle w szkolącym zakładzie pracy oraz w szkole zawodowej.

Szkolącymi zakładami pracy w przypadku tego zawodu mogą być duże gospodarstwa domowe, domy dziecka, opieki i spokojnej starości lub kantyny zakładowe oraz gospodarstwa rolne i rodzinne gospodarstwa domowe.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Specjaliści gospodarstwa domowego zajmują się prowadzeniem gospodarstwa domowego, tzn. zaopatrzeniem i opieką nad osobami w prywatnych gospodarstwach domowych, placówkach socjalnych oraz w gospodarstwach rolnych i firmach usługowych.

Pracują głównie domach dziecka, placówkach wychowawczych, domach spokojnej starości i domach opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz w placówkach prowadzonych przez kościół. Zatrudniani są również w domach dziennego pobytu, przedsiębiorstwach i gospodarstwach rolnych, w szpitalach oraz jako pomoc domowa w prywatnych gospodarstwach domowych. Możliwości zatrudnienia istnieją ponadto np. w schroniskach młodzieżowych, kantynach zakładowych i szkolnych kuchniach.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Specjalista gospodarstwa domowego   (nazwa niemiecka: Hauswirtschaftler/-in) nie ma bezpośredniego odpowiednika wśród polskich zawodów. W tej dziedzinie oferowane są jednak kursy kwalifikacyjne.

Jednostki realizujące kształcenie

Na terenie regionu kształcenie w zawodzie specjalista gospodarstwa domowego prowadzą m.in. wymienione zakłady pracy i szkoły.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Internationaler Bund FIZ Neuenhagen
Verbund Brandenburg
Cora Schmidt
Ziegelstraße16
15366 Neuenhagen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 42 25 38 50
Telefon: +49 (0) 33 42 25 38 67
E-mail: FIZ-Neuenhagen@internationaler-bund.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Przedsiębiorstwa zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki zawodu specjalista gospodarstwa domowego legitymujących się ukończeniem Hauptschule. W praktyce spośród osób rozpoczynających naukę zawodu około 20% zaliczyło wcześniej jedną z form przygotowania zawodowego.

Kandydaci muszą spełniać regulowane ustawowo wymogi sanitarno-epidemiologiczne wobec personelu mającego kontakt z żywnością.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.


Skrócenie okresu nauki jest możliwe, ale jest to uzależnione od ukończonego wcześniej poziomu wykształcenia.

Zakres programu nauczania

W pierwszym roku nauki zawodu w przedsiębiorstwie szkolącym uczniowie uczą się przykładowo: 

- jak analizować doniesienia z rynku i oceniać tendencje rynkowe,

- w jaki sposób stosować techniki ustalania zapotrzebowania,

- jak korzystać z urządzeń informatycznych i komunikacyjnych,

- w jaki sposób zaplanować i dokonywać zakupów towarów konsumpcyjnych,

- w jaki sposób stosować, czyścić i konserwować urządzenia i maszyny kuchenne,

- jakie techniki robocze i procesy obróbki termicznej są stosowane do sporządzania potraw i napojów oraz w jaki sposób prawidłowo je stosować,

- jak wykonywać prace związane utrzymaniem czystości i konserwacją przy zastosowaniu różnych technik,

- w jaki sposób urządza się pomieszczenia,

- czego należy przestrzegać podczas czyszczenia i pielęgnacji tekstyliów,

- w jaki sposób składuje się produkty oraz jak kontroluje się stan ich zapasów,

- w jaki sposób można wspierać inny osoby przy wykonywaniu ich codziennych czynności.


Podczas drugiego roku nauki zawodu uczniom przekazuje się m.in. wiedzę z następujących zakresów:

- w jaki sposób można koordynować usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego,

- w jaki sposób można ustalić zapotrzebowanie i wymagania,

- w jaki sposób stosuje się obcojęzyczne pojęcia fachowe,

- na co należy zwracać uwagę przy zestawianiu i przyrządzaniu drugich śniadań, podwieczorków oraz dodatków do posiłków głównych,

- na czym polega gruntowne sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych, sypialnych i gospodarczych,

- w jaki sposób prasuje się i składa tekstylia,

- w jaki sposób konserwuje się żywność i potrawy.

W trzecim roku nauki zawodu uczniowie uczą się:

- na co należy zwracać uwagę przy kalkulowaniu kosztów usług własnych i obcych,

- w jaki sposób ustala się urozmaicony i pożywny jadłospis,

- w jaki sposób przygotowuje się pomieszczenia na specjalne okazje, jak np. rocznice, urodziny i święta,

- w jaki sposób przeprowadzać rozmowy w sposób odpowiedni do rozmówcy i sytuacji,

- w jaki sposób sprawuje się opiekę nad osobami chorymi w warunkach domowych,

- w jaki sposób stosuje systemy zarządzania jakością,

- w jaki sposób przedstawia się specyficzne dla zakresu działalności oferty produktów i usług oraz jak prowadzi się sprzedaż,

- na co należy zwracać uwagę przy rozważaniu możliwości finansowania przedsięwzięć.

Informacje na temat ramowego planu nauczania dla tego zawodu można zaleźć tutaj.

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia w szkole zawodowej odbywają się raz do dwóch razy w tygodniu. Zajęcia teoretyczne obejmują następujące obszary tematyczne:


- Indywidualizacja nauki zawodu: 40 godzin
- Sprzedaż produktów i usług: 60 godzin
- Koordynacja prac typowych dla gospodarstwa domowego: 40 godzin
- Nabywanie produktów i usług: 80 godzin
- Przechowywanie produktów: 40 godzin
- Przyrządzanie i podawanie potraw: 100 godzin
- Żywienie grupowe: 80 godzin
- Zaopatrywanie podopiecznych w związku z różnymi okazjami: 60 godzin
- Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach mieszkalnych i funkcyjnych: 60 godzin
- Czyszczenie i pielęgnacja tekstyliów: 80 godzin
- Urządzanie pomieszczeń mieszkalnych i funkcyjnych: 80 godzin
- Indywidualne traktowanie i obserwacja podopiecznych: 40 godzin
- Opieka indywidualna: 120 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Praktyczna część nauki zawodu realizowana jest w wymiarze 3 do 4 dni w tygodniu w szkolącym zakładzie pracy.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym jest bezpłatna.


W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednak powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 850 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:
Bank danych na temat wynagrodzeń za okres nauki zawodu [Datenbank Ausbildungsvergütungen (DAV)] Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego [Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)]. 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Grupa taryfowa: Służby publiczne

Miesięczne wynagrodzenie brutto przy zaszeregowaniu do odpowiednie grupy zarobkowej wynosi około 2.200 euro. Przejście na następny poziom zaszeregowania uzależnione jest od okresu nieprzerwanej pracy w danej grupie zarobkowej oraz od wyników pracy.

Grupa taryfowa: Prywatne gospodarstwa domowe

Zatrudnieni legitymujący się ukończeniem nauki zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie brutto w wysokości ok. 1.600 euro miesięcznie.

Możliwości dalszego kształcenia

Liczne szkoły i ośrodki doskonalenia zawodowego oferują możliwość kształcenia na kierunkach:
kierownik zakładu d.s. gospodarstwa domowego lub mistrz gospodarstwa domowego.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Federalne Zrzeszenie Mistrzyń i Mistrzów Gospodarstwa Domowego [Bundesverband der Meisterinnen und Meister der Hauswirtschaft e.V.]:

http://www.verband-mdh.de

Zrzeszenie Zawodowe Katolickich Pracowników Branży Gospodarstwa Domowego w Niemczech [Berufsverband Katholischer Arbeitnehmerinnen in der Hauswirtschaft in Deutschland e.V.]:
http://www.bkhev.de

Zrzeszenie Zawodowe Gospodarstwo Domowe [Berufsverband Hauswirtschaft]:
http://www.berufsverband-hauswirtschaft.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Prywatny portal internetowy poświęcony możliwościom kariery zawodowej:
www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty pracy dla fachowców i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej