Menu

Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Pod pojęciem nauki zawodu w systemie dualnym rozumiana jest nauka zawodu odbywająca się równolegle w zakładzie pracy i w szkole zawodowej. Warunkiem podjęcia nauki zawodu w systemie dualnym jest zawarcie „umowy o naukę zawodu“ (w Niemczech „Berufsausbildungsvertrag”, a w innych krajach lub regionach niemieckojęzycznych tj. w Austrii, Szwajcarii oraz we włoskim Tyrolu Południowym „Lehrvertrag”) z zakładem.

Tytuł zawodowy: Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej (niem. Fachkraft für Lagerlogistik).

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Wykwalifikowani pracownicy logistyki magazynowej są zatrudniani przedsiębiorstwachprzemysłowych, handlowych i spedycyjnych oraz w innych firmach, zajmujących się usługami logistycznymi. Zakres ich obowiązków obejmuje wszystkie czynności związane z logistyką magazynową.

Wykwalifikowani pracownicy logistyki magazynowej:

 • współdziałają w realizacji logistycznych procesów planowania i organizacji,
 • przyjmują towary i sprawdzają dostawy na podstawie dokumentów towarzyszących,
 • transportują i kierują transportem towarów do ich miejsca przeznaczenia w zakładzie,
 • rozpakowują, sortują i umieszczają w magazynach towary zgodnie z wymogami ekonomicznymi i uwzględnieniem regulaminu magazynowania,
 • przeprowadzają kontrole stanów magazynowych i czynności związane z gospodarka magazynową,
 • konfekcjonują i pakują towary oraz łączą je w jednostki załadunkowe,
 • oznakowują, opisują i zabezpieczają przesyłki zgodnie z przepisami,
 • tworzą listy załadunkowe z uwzględnieniem przepisów załadunkowych,
 • przeładowują i układają przesyłki w środkach transportu na podstawie dokumentów towarzyszących,
 • stosują przepisy dotyczące zamknięć,
 • opracowują dokumenty wysyłkowe i towarzyszące,
 • współpracują przy tworzeniu planów tras,
 • prowadzą ewidencję wysyłki,
 • planują, organizują i nadzorują stosowanie środków pracy i transportu,
 • stosują zakładowe systemy informatyczne i komunikacyjne oraz oprogramowanie standardowe i specjalistyczne,
 • komunikują się i kooperują z poprzedzającymi i kolejnymi odcinkami pracy,
 • pracują z uwzględnieniem zasad pracy w zespole i dobra klienta,
 • wykorzystują znajomość specjalistycznych języków obcych,
 • przestrzegają zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska oraz racjonalnego wykorzystania energii,
 • współpracują przy wykonywaniu czynności zapewniających utrzymanie jakości.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowe (nazwa niemiecka: Fachkraft für Lagerlogistik) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Technik logistyk, nauka zawodu na poziomie technikum (5 lat).
 • Magazynier, nauka zawodu w ramach zawodowych kursów kwalifikacyjnych.
 • Pracownik magazynu, nauka zawodu w ramach zawodowych kursów kwalifikacyjnych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Elbe-Elster
Feldstr. 7a
04910 Elsterwerda
Deutschland
Telefon: +49 (0)3533 488169- 0
Telefon: +49 (0)3533 488169- 30
E-mail: schulleitung@oszee.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Lotis
Logistik, Touristik, Immobilien, Steuern
Dudenstraße 35/37
10965 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0) 30 / 786 045-21
E-mail: leitung(at)osz-lotis.de
do strony głównej

LEIPA Georg Leinfelder GmbH
Postfach 10 01 55
16284 Schwedt/Oder
Deutschland
Telefon: +49 3332 24-3170
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz] lub Ustawie o rzemiośle [Handwerksordnung], nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Z reguły wymagane jest jednak ukończenie Realschule z programem rozszerzonym (niem. qulifiizierter Haupschulabschluss) lub średni poziom wykształcenia wgklasyfikacji niemieckiej, odpowiadający ukończeniu np. Realschule.

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Skrócenie:
Po spełnieniu określonych warunków możliwe jest skrócenie okresu nauki zawodu.

Zakres programu nauczania

Wykwalifikowany pracownik logistyki magazynowej jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym [Berufsbildungsgesetz].

W ramach nauki w zakładzie pracy uczniom przekazywana jest przykładowo wiedza z następujących zakresów tematycznych:

 1. Kształcenie zawodowe, prawo pracy i prawo układów zbiorowych
 2. Struktura i organizacja zakładu szkolącego
 3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 4. Ochrona środowiska
 5. Organizacja pracy; Informacja i komunikacja
 6. Procesy logistyczne; Kontrola i utrzymanie jakości
 7. Wykorzystanie środków pracy
 8. Przyjmowanie towarów
 9. Składowanie towarów
 10. Konfekcjonowanie i pakowanie towarów
 11. Wysyłka towarów

Wymiar godzin (teoria)

Zajęcia teoretyczne obejmują następujące działy tematyczne (zalecany wymiar godzin):

W pierwszym roku nauki:


- Przyjmowanie i kontrolowanie towarów (80)

- Składowanie towarów (100)

- Przetwarzanie towarów (60)

- Transport towarów w obrębie zakładu (40)

W drugim roku nauki:


- Konfekcjonowanie towarów (80)

- Pakowanie towarów (80)

- Planowanie tras (40)

- Załadunek towarów (80)

W trzecim roku nauki:


- Wysyłka towarów (80)

- Optymalizacja procesów logistycznych (80)

- Pozyskiwanie towarów (40)

- Obliczanie i analiza wskaźników (80)

Łącznie: 840 godzin

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu w systemie dualnym część teoretyczna jest realizowana w szkole zawodowej, a praktyczna w zakładzie szkolącym.

Część praktyczna nauki zawodu stanowi z reguły ok. 60% ogólnego czasu nauki.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna. W związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą jednakże powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub, w niektórych przypadkach, zakwaterowania poza miejscem zamieszkania ucznia.

Możliwości wsparcia finansowego

Po spełnieniu określonych warunków uczniowie mogą otrzymać stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe, w skrócie BAB]. Informacji na temat warunków otrzymania oraz wysokości możliwego stypendium dostarcza odpowiednia ulotka Federalnej Agencji d.s. Pracy oraz dostępny w sieci kalkulator stypendium na okres nauki zawodu [Berufsausbildungsbeihilfe-Rechner (BAB)].

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający nauke zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 800 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Branży Usług Pocztowych i Spedycyjnych https://psl.verdi.de/

Możliwości dalszego kształcenia

Istnieją następujące możliwości kształcenia ustawicznego:

 • Ekonomista z egzaminem państwowym w specjalności transport i logistyka (szkoła zawodowa),
 • Logistyk z egzaminem państwowym (szkoła zawodowa),
 • Specjalista transportu z egzaminem zawodowym (izby przemysłowo-handlowe),
 • Specjalista gospodarki portowej, transportu i logistyki z egzaminem zawodowym (izby przemysłowo-handlowe),
 • Specjalista handlowiec w specjalności zakup i logistyka z egzaminem zawodowym (izby przemysłowo-handlowe),
 • Specjalista handlowiec w specjalności gospodarka międzynarodowa z egzaminem zawodowym (izby przemysłowo-handlowe),
 • Certyfikat ELA (Europejskiego Towarzystwa Logistycznego): European Junior Logistican (Supervisory/Operational-Level).

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Leksykon terminów fachowych z dziedziny logistyki:

http://www.logistiklexikon.de/

Strona internetowa organizacji LogistikNetz Berlin-Brandenburg:

http://www.logistiknetz-bb.de/startseite.html

Logistyczna baza danych regionu Berlina i Brandenburgii w internecie:

http://www.berlinbrandenburglogistik.de/

Informacje dla uczniów w zawodach z branży logistycznej:

http://www.hallo-ausbildung.de/

Strona internetowa Zrzeszenia Transportu i Logistyki Berlina i Brandenburgii (Verband Verkehr und Logistik Berlin und Brandenburg e.V.):

http://www.vsbberlin.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Branżowa giełda miejsc pracy i nauki zawodu:
http://berufswelt-logistik.de

Prywatne giełdy racy:

www.jobpilot.de

www.jumpforward.de

www.jobscanner.de
www.monster.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy:
www.joboerse.arbeitsagentur.de

Oferty miejsc pracy dla pracowników wykwalifikowanych i kadr kierowniczych:
www.jobscout24.de

Giełda pracy dla branży logistycznej:

http://www.logistik-jobs.de/

Strona poświęcona możliwościom kariery zawodowej w branży logistycznej:

Logistik-Karriere

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Deutscher Speditions- und Logistikverband e.V.
DSLV
Weberstraße 77
53113 Bonn
Deutschland
Telefon: +49228914400
Telefon: +49228914499
E-mail: info@dslv.spediteure.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej