Menu

Steward / stewardesa w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w formie pełnowymiarowego kursu

W przypadku zawodu steward / stewardesa stosowaną formą nauki są kursy, które realizowane są z reguły w trybie pełnowymiarowym (dziennym). Nauka zawodu może obejmować również moduły praktyczne.

Wraz z ukończeniem nauki zawodu uczniowie uzyskują tytuł zawodowy: „Steward / stewardesa” (niem. Flugbegleiter/-in)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Stewardzi i stewardesy zapewniają pasażerom podczas podróży jak najlepszą obsługę oraz dopilnowują przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Jeszcze zanim pasażerowie wejdą na pokład samolotu stewardzi i stewardesy kontrolują stan i kompletność wyposażenia przedziału pasażerskiego, sprawdzają wyposażenie ratunkowe i przyjmują na pokład przygotowane przez firmy cateringowe gotowe dania. Następnie witają pasażerów na pokładzie, pomagają im znaleźć ich miejsca i uważają, aby bagaż podręczny został ułożony w bezpieczny sposób. Potem informują pasażerów, w razie konieczności w kilku językach, o planie lotu, wyposażeniu samolotu oraz sposobie zachowania w nagłych przypadkach. Podczas lotu podają pasażerom posiłki, zaopatrują ich w napoje i czasopisma oraz niekiedy sprzedają towary wolnocłowe lub o zredukowanym cle. Szczególną uwagę poświęcają pasażerom wymagającym pomocy, np. osobom starszym, samotnie podróżującym dzieciom i matkom z noworodkami lub małymi dziećmi. Podczas sytuacji awaryjnych stewardzi i stewardesy biorą np. udział w zwalczaniu pożarów na pokładzie i współuczestniczą w organizowaniu szybkiej ewakuacji samolotu.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód steward / stewardesa (nazwa niemiecka: Flugbegleiter / Flugbegleiterin) jest porównywalny z polskim zawodem:

 • Stewardesa / steward – wymagany poziom wykształcenia: do wykonywania tego zawodu w Polsce nie jest wymagane posiadanie określonego wykształcenia. Poszczególne linie lotnicze przeprowadzają z reguły własne, wewnętrzne kursy przygotowujące do wykonywania zawodu.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do rozpoczęcia kursu nie jest wymagane wcześniejsze ukończenie określonego poziomu wykształcenia szkolnego.

Organizatorzy kursów ustalają własne kryteria naboru kandydatów. Z reguły wymagane jest posiadanie średniego poziomu wykształcenia wg klasyfikacji niemieckiej, odpowiadającego ukończeniu np. Realschule. Ukończone wykształcenie zawodowe lub praktyka zawodowa w jednym z zawodów obszaru usługowego może zwiększyć szanse kandydata.

Kandydaci muszą z reguły mieć przynajmniej 18 lat.

W niektórych przypadkach przed rozpoczęciem kursu należy złożyć wniosek o sprawdzenie przydatności do zawodu zgodnie z przepisami Ustawy o bezpieczeństwie ruchu lotniczego.

Inne wymagania:

 • płynna znajomość języka niemieckiego i angielskiego oraz ewentualnie innych języków obcych,
 • ważny paszport na wszystkie kraje świata
 • wzrost minimum (np. 1,58 m) i odpowiednia waga ciała.

Źródło: Portal BERUFENET

Warunki przyjęcia w liniach lotniczych AirBerlin:

 

Wymagane wykształcenie:

Ukończone kształcenie zawodowe, najlepiej w jednym z zawodów obszaru usługowego.

Inne warunki:

 • wzrost minimum: 165 cm,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • dobra umiejętność pływania,
 • mobilność (samochód) – dla kandydatów do pracy na liniach krajowych,
 • dobry wzrok (okulary lub soczewki kontaktowe są akceptowane do +/- 5 dioptrii),
 • miejsce zamieszkania oddalone maksymalnie o godzinę jazdy od jednej z wybranych baz linii,
 • możliwość stałego kontaktu telefonicznego,
 • posiadanie dostępu do Internetu.

Źródło: AirBerlin

Czas trwania nauki

Czas trwania nauki jest zróżnicowany. W zależności od jednostki organizującej kursy trwają od 6 tygodni do 8 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas kształcenia teoretycznego w zawodzie steward / stewardesa zdobywa się np. następujące umiejętności:

 • w jakie urządzenia wyposażony jest kambuz oraz jak się nimi posługiwać,
 • jak zestawia się jadłospisy, jak przygotuje się do podania i podaje potrawy i napoje, jakie ogólne zasady obsługi i uregulowania na temat żywienia w warunkach szczególnych przy tym obowiązują,
 • w jaki sposób postępować z pasażerami sprawiającymi problemy oraz jak w rozsądny sposób postępować w przypadku skarg,
 • jak w rozważny sposób zachowywać się w nagłych wypadkach, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak obsługiwać urządzenia systemu bezpieczeństwa (szkolenie z zakresu bezpieczeństwa),
 • jak wygląda struktura sieci połączeń lotniczych, floty i plan lotów szkolącego towarzystwa lotniczego,
 • jakie istnieją typy samolotów, czym różnią się one od siebie pod względem danych technicznych, wyposażenia kabiny i rozmieszczenia siedzeń oraz w jaki sposób funkcjonują silniki odrzutowe,
 • jakie obiekty znajdują się na terenie bazy / portu lotniczego, np. warsztaty remontowe, administracja itp.,
 • jakie zadania wykonuje się podczas przygotowania do służby, w jaki sposób przeprowadza się briefing, jak wykorzystuje się tzw. layover, tj. czas pobytu pomiędzy lotami,
 • w jaki sposób wypełnia się i jak postępuje się z dokumentami lotu, np. kieszonkowym planem lotu, kartą pokładową i biletem lotniczym,
 • jakie czynności należy wykonać podczas fazy wsiadania do samolotu oraz briefingu pasażerów,
 • w jaki sposób organizuje się sprzedaż na pokładzie samolotu, jak przyjmuje się towar, oplombowuje go i zwraca,
 • jak przelicza się waluty obce i wykonuje rozliczenia,
 • co należy zrobić w przypadkach zachorowań pasażerów podczas lotu,
 • w jaki sposób ogłasza się komunikaty, również w językach obcych,
 • w jaki sposób przebiega współpraca ze służbami naziemnymi,
 • w jaki sposób należy zaplanować pracę załogi zgodnie z przepisami prawnymi,
 • co należy wiedzieć o przepisach na temat ubioru służbowego i używaniu kosmetyków estetycznych.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Zakresy programów nauczania i wymiary godzinowe mogą znacznie różnić się od siebie, m.in. ze względu na duże różnice w długości trwania poszczególnych kursów.

Towarzystwo lotnicze AirBerlin kładzie nacisk na następujące zagadnienia:
 

 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i postępowania w nagłych wypadkach
 • Obsługa pasażerów na pokładzie
 • Pierwsza pomoc
 • Trening z zakresu komunikatywności i umiejętności przekazywania komunikatów
 • Loty treningowe i różnorodne ćwiczenia praktyczne

Wymiar godzin (praktyka)

Brak danych

Koszt kształcenia

Koszty kształcenia

Podczas nauki zawodu mogą powstawać koszty, np. związane z opłatami za uczestnictwo w kursie lub z zakupem literatury i pomocy naukowych. Częściowo pobierane są również opłaty egzaminacyjne. Ponadto mogą powstać koszty związane z zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Wynagrodzenia za okres nauki zawodu mogą być wypłacane, o ile wcześniej zawarta została odpowiednia umowa z towarzystwem lotniczym.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku przed pracownikiem wymagań. Poza tym z reguły zwraca się uwagę na posiadane przez niego doświadczenie oraz zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W przypadku tego zawodu wynagrodzenie składa się z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku zmianowego oraz dodatku rozłąkowego. Zarobki sa różne w różnych liniach lotniczych. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze brutto łącznie z dodatkiem zmianowym może po ukończeniu kursu wynosić np. około 1.850 euro. Dodatek rozłąkowy na liniach kontynentalnych może wynosić ok. 42 euro, a na liniach międzykontynentalnych 48 euro dzienne.

Źródło: Archiwum Taryf Fundacji Hansa Böcklera (WSI-Tarifarchiv 2012)

Układy taryfowe

Jako źródło orientacyjnych informacji może posłużyć układ taryfowy dla personelu naziemnego linii Lufthansa.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobyciu specjalizacji, osiągnięciu awansu zawodowego lub podjęciu samodzielnej działalności gospodarczej.

Możliwości awansu zawodowego w towarzystwie lotniczym Air Berlin:

 • Cabin Crew Member on Board
 • Senior Cabin Crew Member

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:


- Specjaliści – ekonomiści, specjaliści ds. zarządzania, handlowcy różnych specjalności:

 • Specjalista ds. transportu (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista ds. transportu osób i mobilności (z egzaminem wewnętrznym)
 • Specjalista – ekonomista w branży transportowej (szkoła zawodowa)
 • Specjalista – ekonomista w branży turystycznej (szkoła zawodowa)

Kierunki studiów:

 • Zarządzanie w ruchu lotniczym (licencjat)
 • Zarządzanie w hotelarstwie i turystyce (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Blog na temat Portu Lotniczego Berlin / Brandenburg:

http://blog.berlin-airport.de/

Artykuł na temat nauki zawodu steward:

Flugbegleiter- Shrimps über Odessa

Federalne Zrzeszenie Przedsiębiorstw Ruchu Lotniczego (Bundesverband der Betriebe der allgemeinen Luftfahrt):

http://www.bbal.de/

Informacje na temat świata komunikacji lotniczej:

http://www.aero.de/

Portal dla personelu lotniczego i osób zainteresowanych komunikacja lotniczą:

http://www.flugbegleiter.net

Film poświęcony pracy stewardów:

http://www.spiegel.tv/-/filme/flugbegleiter-ausbildung-airberlin/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Oferty pracy dla stewardes i stewardów w liniach lotniczych Lufthansa:

http://www.be-lufthansa.com

Oferty pracy dla stewardes i stewardów w liniach lotniczych AirBerlin:

https://jobs.airberlin.com/

Aktualne oferty pracy dla stewardes i stewardów:

http://www.cabinjobs.de/

Giełda pracy organizacji zawodowej BOARD OF AIRLINE REPRESENTATIVES IN GERMANY e.V.:

http://www.barig.org/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy dla różnych zawodów. Mnogość ofert daję się ograniczyć dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V.
Berufsverband und Gewerkschaft für die Kabinenbesatzungen in Deutschland
Farmstrasse 118
64546 Mörfelden-Walldorf
Deutschland
Telefon: +49610597130
Telefon: +496105971349
E-mail: info@ufo-online.com
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej