Menu

Projektant mediów cyfrowych i drukowanych, specj.: koncepcje i wizualizacje w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Projektant mediów cyfrowych i drukowanych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) oraz Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana równolegle w zakładzie szkolącym i szkole zawodowej wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec w następujących specjalnościach:

 • Koncepcje i wizualizacje

lub:

 • Projektowanie i technika
 • Doradztwo i planowanie

Tytuł zawodowy: Projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością koncepcje i wizualizacje (niem. Mediengestalter Digital und Print Fachrichtung Konzeption und Visualisierung/ Mediengestalterin Digital und Print Fachrichtung Konzeption und Visualisierung)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Projektanci mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością koncepcje i wizualizacje zajmują się tworzeniem koncepcji produktów medialnych, takich jak czasopisma, broszury reklamowe lub strony internetowe. Na podstawie informacji i wstępnych założeń uzyskanych od klientów określają zakres zadań i cel zlecenia. Ustalają, do jakich grup docelowych ma być skierowany dany produkt i gromadzą pomysły realizacji projektu. Tworzą koncepcje produktu oraz wizualizują swoje pomysły i projekty w taki sposób, aby klientowi mogły zostać przedstawione różne warianty kompozycyjne produktu. Projektują przy tym ilustracje, takie jak grafiki lub wykresy, opracowują raster layout i dostosowują layout do danego rodzaju medium w celu uzyskania jego optymalnego oddziaływania. Gotowe layout uzgadniają z klientem. Po akceptacji przez klienta dopracowują projekty pod kątem wybranego medium. Sprawdzają przy tym kompletność danych i możliwość ich wykorzystania w danej technologii oraz przygotowują projekty produkcyjne. Są odpowiedzialni również przeprowadzanie procedur kontrolnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością koncepcje i wizualizacja (niem. Mediengestalter Digital und Print der Fachrichtung Konzeption und Visualizierung / Mediengestalterin Digital und Print der Fachrichtung Konzeption und Visualisierung) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Cottbus
Sielower Straße 10
03044 Cottbus
Deutschland
Telefon: +493 55 7 84 36 10 01
Telefon: +4593 55 7 84 36 10 10
E-mail: info@osz-cottbus.de
do strony głównej

Ernst-Litfaß-Schule
OSZ Druck- und Medientechnik
Cyclopstraße 1-5
13437 Berlin
Deutschland
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 0
Telefon: (+4930) 41 47 92 - 21
E-mail: litfass@ernst-litfass-schule.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się poziomem wykształcenia upoważniającym do pojęcia nauki w szkołach wyższych (niem. Hochschulreife).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas całego okresu nauki w szkolącym zakładzie pracy uczniowie uczą się przykładowo w ramach części kształcenia obowiązującej dla wszystkich specjalności:

 • w jaki sposób definiuje się cele zlecenia i zadania cząstkowe, jak przygotowuje się instrukcje wykonania poszczególnych prac i nadzoruje terminy,
 • na czym polegają podstawowe elementy projektowania – w jaki sposób wykorzystuje się np. proporcje, kolor, kontrast i zasady typografii jako środki kompozycyjne, oraz w jaki sposób projektuje się produkty medialne odpowiednio do technologii i grupy docelowej,
 • w jaki sposób wykorzystuje się różne komponenty systemów komputerowych i aplikacje komputerowe, jak organizuje się, optymalizuje, kompresuje i udostępnia dane oraz jak stosuje się systemy bezpieczeństwa danych,
 • jak przygotowuje się dane do uniwersalnego wykorzystania w różnych rodzajach mediów i jak kombinuje się je ze sobą do wykorzystania w różnych celach, jak dygitalizuje się dane analogowe oraz jak optymalizuje się efekty prac.

 

W ramach części specjalistycznej kształcenia uczniowie uczą się podczas drugich 18 miesięcy nauki w zakładzie szkolącym m.in.:

 • w jaki sposób analizować wymagania klienta i ustalać cele zlecenia, jak definiować grupy docelowe odbiorców i opracowywać koncepcje produktu,
 • jak opracowywać warianty layout, projektować grafiki, wykresy i ilustracje, wybierać motywy fotografii oraz przygotowywać produkt medialny do prezentacji,
 • co jest ważne podczas prezentacji wariantów layout oraz jak dokonywać uzgodnień z klientami,
 • w jaki sposób, po dokonaniu uzgodnień z klientami, optymalizuje się i przygotowuje projekty do celów produkcyjnych.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów nauczania dla zawodu projektant mediów cyfrowych i drukowanych ze specjalnością koncepcje i wizualizacje(wymiar godzin podczas 3-letniej nauki zawodu):

1. Prezentacja przedsiębiorstwa działającego w branży medialnej i jego produktów: 40 h

2. Typograficzne projektowanie produktów medialnych: 60 h

3. Przygotowanie danych wyjściowych pod kątem technologii drukowania: 80 h

4. Wykorzystanie, utrzymanie i konfiguracja komputerowego stanowiska pracy i sieci: 60 h

5. Projektowanie i realizacja strony internetowej: 80 h

6. Komponowanie, zapisywanie i obróbka ilustracji: 80 h

7. Przygotowanie danych do różnych procesów wyjściowych: 60 h

8. Przygotowywanie mediów w oparciu o bazy danych: 60 h

9. Projektowanie logo i uwzględnianie wzornictwa korporacyjnego: 80 h

10b. Udzielanie porad klientom i ustalanie celów marketingowych: 80 h

11b. Opracowywanie koncepcji i prezentacja produktów medialnych: 80 h

12b. Projektowanie mediów drukowanych i wykonywanie grafik: 80 h

13b. Kompozycyjna realizacja koncepcji mediów cyfrowych: 40 h

Łącznie: 880 h

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu projektant mediów cyfrowych i drukowanychw systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 900 do 1000 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w związku zawodowym Ver.Di.

Możliwości dalszego kształcenia

Kursy kwalifikacyjne:

 • Przygotowanie do druku
 • Desktop Publishing (DTP)
 • Aplikacje komputerowe w branży medialnej i projektowaniu, programy do DTP, programy do malowania, rysowania i animacji komputerowych
 • Grafika, Projektowanie pisma
 • Druk, Techniki drukarskie, Technologie druku
 • Fotografia, Fototechnika
 • CAD – Multimedia, wizualizacje, animacje, symulacje
 • Kolorymetria, Kompozycja obrazu
 • Tekst reklamowy, Projektowanie środków reklamy
 • Prawo medialne

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz zecerstwa
 • Mistrz przemysłowy w specjalności media drukowane

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika drukarska i medialna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media cyfrowe (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista w branży medialnej, specjalność media drukowane (z egzaminem wewnętrznym)
 • Straszy specjalista ds. technicznych
 • Specjalista – ekonomista ze specjalnością media (szkoła zawodowa)

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Projektant mediów informacyjnych (z egzaminem państwowym)
 • Projektant rozwiązań internetowych (kształcenie ustawiczne)
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Projektowanie i sztuka w mediach (licencjat)
 • Technika drukarska i medialna (licencjat)
 • Technika medialna i multimedialna (licencjat)
 • Produkcja medialna (licencjat)
 • Medioznawstwo (licencjat)
 • Projektowanie komunikacji, Komunikacja wizualna (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Krótkie opisy i informacje na temat wszystkich zawodów publikowane przez Agencję ds. Pracy:

http://berufenet.Arbeitsagentur.de

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Portal poligraficzny:

http://www.print.de/

Strona internetowa Centralnej Komisji Specjalistycznej ds. Kształcenia Zawodowego w Branży Drukarskiej i Medialnej (Zentralfachausschuss Berufsbildung Druck und Medien):

http://www.zfamedien.de/

Internetowy magazyn poświęcony produkcji mediów cyfrowych:

http://www.digitalproduction.com/

Informacje na temat możliwości kariery zawodowej w mediach:

http://www.medienwiki.org/index.php/Hauptseite

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal z ofertami pracy w mediach:

http://www.mediajobs.de/home.asp

Oferty pracy w mediach:

http://www.medienjobs-aktuell.de/

Oferty pracy niemieckich stacji telewizyjnych:

http://www.jobmedien.de/

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy. Poszukiwania wśród dużej ilości ofert można zawęzić dzięki filtrom regionalnym i branżowym. Poza tym możliwe jest wyszukiwanie fragmentów tekstu i otrzymywanie interesujących ofert pracy dzięki usłudze „Jobagent”:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej