Menu

Fryzjer w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Niemiecki zawód fryzjer / fryzjerka (nazwa niemiecka: Friseur / Friseurin) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Fryzjer, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.
 • Technik usług fryzjerskich, którego nauka jest realizowana na poziomie szkoły branżowej II stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Fryzjerzy i fryzjerki zajmują się przede wszystkim strzyżeniem, modelowaniem fryzur i pielęgnacją włosów. W pierwszej kolejności udzielają swoim klientom porad dotyczących wyboru odpowiedniej i modnej fryzury. Zgodnie z ich życzeniami strzygą, zmieniają kolor włosów przy pomocy preparatów chemicznych, zakładają trwałą ondulację i na koniec modelują fryzurę. W specjalności fryzjerstwo męskie dochodzi do tego jeszcze golenie oraz pielęgnacja i formowanie brody i wąsów. Na życzenie klienta fryzjerzy i fryzjerki uzupełniają fryzury przy pomocy sztucznych elementów zagęszczających i przedłużających włosy, które częściowo również sami przygotowują, lub udzielają klientom porad związanych z wyborem, użytkowanie i pielęgnacją peruki lub treski. Przeprowadzają również zabiegi kosmetyczne, takie jak pielęgnacja skóry twarzy, formowanie i farbowanie brwi, pielęgnacja dłoni i paznokci wraz z ich formowaniem. Udzielają klientom porad na temat produktów służących do pielęgnacji i kosmetyków oraz prowadzą ich sprzedaż. Ponadto obsługują kasę, ustalają terminy wizyt, zamawiają brakujące produkty, prowadza rozliczenia i biorą udział w działaniach marketingowych.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód fryzjer / fryzjerka (nazwa niemiecka: Friseur / Friseurin) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Fryzjer, poziom kształcenia – trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa.
 • Technik usług fryzjerskich, którego nauka jest realizowana na poziomie technikum (4 lata).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum II Barnim
Alexander-von-Humboldt-Straße 40
16225 Eberswalde
Deutschland
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 0
Telefon: +49 (0) 33 34 63 97 19
E-mail: osz2-sekretariat(at)barnim.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują jednak przeważnie uczniów legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • jak oceniać stan skóry, dłoni i paznokci oraz w jaki sposób oczyszcza się skórę, jak nanosi się makijaż dzienny i jak pielęgnuje się i formuje paznokcie,
 • w jaki sposób i przy pomocy jakich środków można myć i pielęgnować włosy skórę głowy,
 • przy pomocy jakich technik obcina się włosy oraz jak przy tym zwracać uwagę na ich indywidualną specyfikę (np. kierunek układania się, opadanie itp.),
 • przy pomocy jakich preparatów i technik (lokówki, trwała ondulacja, papiloty) mogą być kształtowane fryzury,
 • w jaki sposób przeprowadza się zabiegi zmieniające kolor włosów,
 • na co należy zwracać uwagę podczas przyjmowania klientów, opiekowania się nimi i wykonywania zabiegów,
 • w jaki sposób własnym zachowaniem przyczynić się do zwiększenia przyjazności zakładu dla klientów oraz przywiązania klientów do zakładu,
 • w jaki sposób planuje się, koordynuje i nadzoruje terminy wizyt klientów,
 • w jaki sposób wykorzystywać systemy informatyczne i komunikacyjne, jak zapisywać dane i prowadzić kartotekę klientów,
 • w jaki sposób czyścić, dezynfekować i konserwować maszyny, urządzenia i narzędzia.

Podczas drugich osiemnastu miesięcy nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób udzielać klientom indywidualnych porad podczas wykonywania usług kosmetycznych i fryzjerskich uwzględniając przy tym na przykład kształt ich głowy i twarzy, właściwości włosów i aktualne tendencje w modzie,
 • jakie istnieją nowoczesne techniki strzyżenia (w szczególności degażowanie, piórkowanie, teksturowanie), jak je dobierać oraz jak wykonywać strzyżenie w zindywidualizowany sposób,
 • w jaki sposób modeluje się fryzury z wysokim upięciem, jak wykorzystuje się elementy uzupełniające włosy oraz jakie techniki stylizacyjne i wykończeniowe się przy tym stosuje,
 • jak ustala się i nadzoruje czasy działania preparatów przy zabiegach farbowania włosów oraz jak wykonuje się zabiegi końcowe i korygujące kolor,
 • jak wykonywać masaże dłoni i przedramion przy użyciu wybranych preparatów, jak wykonywać makijaż na specjalne okazje oraz jak modelować i farbować brwi i rzęsy,
 • w jaki sposób przeprowadza się inwentaryzację, jak przygotowuje się indywidualne plany zabiegów, jak przyjmuje się zapłatę i rozlicza kasę,
 • w jaki sposób planuje się i wykonuje zadania w pracy zespołowej,
 • w jaki sposób prezentuje się i oferuje produkty i usługi.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Zapoznanie się z programem kształcenia i zawodem: 60 h
 2. Przyjmowanie klientów i opieka nad nimi: 40 h
 3. Pielęgnacja włosów i skóry głowy: 80 h
 4. Polecanie odpowiednich fryzur: 80 h
 5. Strzyżenie włosów: 60 h
 6. Wykonywanie fryzur: 60 h
 7. Trwałe modelowanie włosów: 60 h
 8. Tonowanie włosów: 80 h
 9. Farbowanie i utlenianie włosów: 80 h
 10. Pielęgnacja dłoni oraz pielęgnacja i formowanie paznokci: 40 h
 11. Zabiegi dekoracyjne skóry: 80 h
 12. Współorganizowanie procesów pracy w zakładzie: 80 h
 13. Realizacja złożonych usług fryzjerskich: 80 h

Łącznie: 880 godzin

Plan nauczania w pełnym brzmieniu można znaleźć tutaj.

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w szkolącym zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 300 do 700 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych dla rzemiosła kosmetycznego i fryzjerskiego można znaleźć na stronach Związku Zawodowego Ver.di.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Rzemiosło fryzjerskie
 • Rzemiosło kosmetyczne
 • Wizaż – specjalistyczne doskonalenie zawodowe
 • Pielęgnacja dłoni i paznokci, zdobienie paznokci
 • Towaroznawstwo i nauka o sprzedaży – dla branży drogeryjnej, perfumeryjnej, kosmetycznej i pielęgnacji ciała
 • Trening sprzedaży – specjalne produkty, usługi i obszary stosowania
 • Obsługa z nastawieniem na interesy klienta, utrzymanie klientów
 • Pozyskiwanie nowych klientów
 • Higiena
 • Kompetencje komunikacyjne
 • Technika i organizacja pracy

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

-Mistrzowie:

 • Mistrz rzemiosła fryzjerskiego

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista kosmetyki i wellness

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent w działalności rzemieślniczej
 • Asystent mistrza – Kosmetyka i rzemiosło fryzjerskie
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 

 

 • Charakteryzacja (licencjat)
 • Scenografia i kostiumologia (licencjat)
 • Nauczanie w szkołach i kolegiach zawodowych (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Top Hair International:

http://www.tophair.de/

Społecznościowy portal fryzjerski:

http://www.friseur-fragen.de/wissen/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Niemieckiego Rzemiosła Fryzjerskiego (Zentralverband des deutschen Friseurhandwerks):

http://www.friseurhandwerk.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla technicznych i rzemieślniczych, w tym również dla fryzjerów:

http://www.handwerkerstellen.de/

Pierwsza i ciesząca się największym powodzeniem giełda pracy przeznaczona wyłącznie dla fryzjerów:

https://www.friseurjobagent.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda miejsc pracy dla branży sportowej, fitness, wellness, turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji imprez:

http://www.joborama.de/

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy m.in. dla branży fitness:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej