Menu

Monter okładzin podłogowych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Monter okładzin podłogowych jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu i handlu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Monter okładzin podłogowych (niem. Bodenleger / Bodenlegerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Monterzy okładzin podłogowych zajmują się układaniem wykładzin dywanowych, wykładzin z linoleum, PCV i korka oraz wykładzin z innych materiałów, np. laminatów lub gotowego parkietu. W pierwszej kolejności obliczają zapotrzebowanie na materiał i transportują płyty lub bele na miejsce montażu. Przed przystąpieniem do układania kontrolują podłoże, wygładzają je i w razie potrzeby wykonują konstrukcje nośne. Następnie przycinają wykładzinę i przyklejają ją do podłoża. Wykładziny elastyczne, np. płyty z tworzyw sztucznych spawają ze sobą termicznie lub chemicznie bądź wykańczają je za pomocą fugowania. Na zakończenie czyszczą gotową podłogę i w razie potrzeby nakładają warstwy zabezpieczające. Monterzy okładzin podłogowych zajmują się czasem także renowacją starszych okładzin podłogowych.

Źródło:

BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód monter okładzin podłogowych (nazwa niemiecka: Bodenleger/-in) jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia –trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują przeważnie uczniów legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Źródło:  BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas pierwszych osiemnastu miesięcy nauki zawodu uczniowie uczą się w zakładzie szkolącym przykładowo:

 • w jaki sposób odczytuje się i wykorzystuje rysunki budowlane i montażowe do przycinania tekstylnych i elastycznych wykładzin podłogowych oraz parkietu gotowego i materiałów wielowarstwowych,
 • w jaki sposób przeprowadza się pomiary warunków mikroklimatycznych pomieszczenia i stanu posadzek, drewna i materiałów drewnopochodnych oraz jak protokołuje się i uwzględnia ich wyniki,
 • w jaki sposób sprawdza się podłoża pod kątem ich gotowości do wykończenia i jak się je przygotowuje
 • jak nakłada się substancje wykończeniowe na podłoża
 • w jaki sposób sprawdza się materiały, w szczególności drewno, materiały drewnopochodne, tworzywa sztuczne i metale pod kątem występowania wad i przydatności do wykorzystania oraz jak przenosi się na nie wymiary,
 • jakie narzędzia, urządzenia oraz materiały i materiały pomocnicze są do dyspozycji oraz jak się je stosuje, konserwuje i przygotowuje do użycia,
 • w jaki sposób przygotowuje się stanowisko pracy z uwzględnieniem zasad ergonomii, jak się je zabezpiecza, utrzymuje w odpowiednim stanie i likwiduje,
 • w jaki sposób korzystać z systemów informatycznych i komunikacyjnych.

Podczas kolejnych osiemnastu miesięcy nauki uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób szacuje się zapotrzebowanie czasu i personelu oraz jak się je dokumentuje,
 • w jaki sposób przycina się układa warstwy oddzielające i izolujące,
 • według jakich kryteriów dokonuje się wyboru parkietów gotowych i materiałów wielowarstwowych odpowiednio do wymagań i walorów estetycznych,
 • w jaki sposób klientowi powinny zostać przekazane instrukcje użytkowania i konserwacji podłóg,
 • w jaki sposób przeprowadza się montaż schodowych profili wykończeniowych.

ŹródłoBERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Przygotowanie placu budowy: 40 h
 2. Sprawdzanie i przygotowywanie posadzek surowych: 80 h
 3. Układanie wykładzin z tworzyw sztucznych: 80 h
 4. Klejenie tekstylnych wykładzin podłogowych: 80 h
 5. Układanie wykładzin z linoleum: 40 h
 6. Układanie wykładzin korkowych: 40 h
 7. Układanie tekstylnych wykładzin podłogowych: 80 h
 8. Układanie parkietów wielowarstwowych: 80 h
 9. Układanie elementów wielowarstwowych: 60 h
 10. Układanie posadzek z elementów gotowych: 80 h
 11. Wykonywanie konstrukcji specjalnych: 80 h
 12. Wykonywanie podłóg dekoracyjnych: 60 h
 13. Utrzymanie i naprawy podłóg: 60 h

Łącznie: 840 godzin

 

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie szkolącym jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 650 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

 

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska IG Bauen-Agrar-Umwelt

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Posadzkarstwo, Układanie okładzin podłogowych
 • Kleje i techniki klejenia
 • Roboty wykończeniowe i sucha zabudowa
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Czyszczenie dywanów i wykładzin podłogowych
 • Wyposażenie wnętrz
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz parkieciarstwa
 • Mistrz posadzkarstwa

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inżynieria budowlana (licencjat)
 • Architektura wnętrz (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Portal informacyjny poświęcony branży okładzin podłogowych, ściennych i sufitowych:

http://www.boden-wand-decke.de/

Strona internetowa Centralnego Zrzeszenia Techniki Parkieciarskiej i Podłogowej (Zentralverband Parkett und Fußbodentechnik):

http://www.zv-parkett.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Giełda miejsc pracy dla branży sportowej, fitness, wellness, turystycznej, hotelarskiej, gastronomicznej i organizacji imprez:

http://www.joborama.de/

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy m.in. dla branży fitness. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej