Menu

Glazurnik – płytkarz w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Glazurnik – płytkarz jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung, w skrócie HwO).

Trzyletnia nauka w systemie dualnym jest realizowana wg przepisów ujednoliconych na terenie całych Niemiec i jest oferowana przez zarówno przez zakłady prowadzące działalność w sferze przemysłu, jak i zakłady rzemieślnicze.

Tytuł zawodowy: Glazurnik – płytkarz (niem. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/ Fliesen-, Platten- und Mosaiklegerin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Glazurnicy – płytkarze zajmują się okładzinowaniem ścian, podłóg i elewacji przy pomocy glazury, płyt, mozaik oraz kamienia naturalnego i sztucznego. Poza tym zajmują się również wykończeniem powierzchni schodów, tarasów i balkonów. Pracują zarówno przy budowie nowych budynków, jak i przy robotach remontowych i modernizacyjnych. W pierwszej kolejności udzielają swoim klientom porad przy wyborze odpowiednich okładzin ściennych i podłogowych, np. do łazienek, kuchni, tarasów, elewacji zewnętrznych, basenów kąpielowych lub laboratoriów. Uwzględniają przy tym w równym stopniu wymogi higieniczne, co aspekty estetyczne i aranżacyjne. Po zdefiniowaniu zlecenia przygotowują miejsce pracy, obliczają ilości niezbędnych materiałów, przygotowują podłoże i wykonują warstwy oddzielające i izolujące. Następnie układają płyty okładzinowe, glazurę lub mozaikę za pomocą zapraw i specjalnych klejów oraz wypełniają fugi. Zajmują się nie tylko wykonywaniem nowych, ale również renowacja starych i uszkodzonych okładzin.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Glazurnik – płytkarz (nazwa niemiecka: Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.
 • Glazurnik, poziom kształcenia – kursy kwalifikacyjne dla glazurników (najczęściej od 120 do 200 godzin), które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum 1 Spree-Neiße
Heinrich-Heine-Str. 14-16
03149 Forst(Lausitz)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 3562 93103
Telefon: +49 (0) 3562 93212
E-mail: osz.spn1@t-online.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) lub Ustawie o rzemiośle (niem. Handwerksordnung), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady szkolące przyjmują przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Podczas zawodowego kształcenia podstawowego w pierwszym roku nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:  

 • w jaki sposób organizuje się i zabezpiecza miejsce pracy,
 • jakie istnieją narzędzia, maszyny i sprzęt budowlany oraz jak się nimi posługiwać,
 • w jaki sposób wykonuje się wykopy budowlane, rowy i szalunki,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania mieszanek murarskich i betonowych, zbrojeń, izolacji, tynków i posadzek,
 • w jaki sposób zamyka się szczeliny.

Na początku zawodowego kształcenia specjalistycznego (w drugim roku nauki) uczniom przekazywane są m.in. następujące umiejętności:

 • w jaki sposób układa się glazurę i płyty ścienne i podłogowe,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania uszczelnienia fug,
 • w jaki sposób wykonuje się ścianki działowe z płytek i płyt ceramicznych,
 • jakich materiałów używa się do robót wykończeniowych,
 • w jaki sposób należy wykonywać warstwy oddzielające i izolujące.

W trzecim roku nauki uczniowie dowiadują się:

 • w jaki sposób układa się mozaiki z małych i średnich elementów na podłożach cienkich i normalnych,
 • w jaki sposób dzieli się powierzchnie ścian i podłóg,
 • w jaki sposób wykonuje tynki ścienne,
 • co jest istotne podczas wykonywania fug plastycznych i elastycznych,
 • na co należy zwracać uwagę podczas okładzinowania stopni schodów,
 • w jaki sposób stawia się prefabrykowane ścianki działowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

1. Urządzanie placu budowy: 20 h

2. Uzbrojenie i posadowienie budowli: 60 h

3. Murowanie jednowarstwowej bryły budynku: 60 h

4. Wykonanie konstrukcji drewnianej: 60 h

5. Wykonanie elementu z żelbetonu: 60 h

6. Powlekanie i okładzinowanie elementu budowlanego: 60 h

Wykwalifikowany pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, kierunek: roboty glazurnicze, okładzinowanie, mozaiki (tytuł zawodowy stanowiący stopień pośredni):

7. Układanie okładzin ściennych: 40 h

8. Przygotowanie podłoża izolowanego: 60 h

9. Glazurowanie łazienki: 60 h

10. Wykonywanie okładzin na pływalniach: 60 h

11. Okładzinowanie tarasów: 60 h

Glazurnik – płytkarz:

12. Okładzinowanie elewacji: 40 h

13. Okładzinowanie schodów: 40 h

14. Wykończenie holu: 40 h

15. Okładzinowanie filarów: 40 h

16. Okładzinowanie konstrukcji łukowych: 40 h

17. Modernizacja okładzin ściennych i podłogowych: 80 h

Łącznie: 880 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Częśćpraktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu naukizawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 890 do 1100 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska (IG Bauen-Agrar-Umwelt).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Układanie glazury, okładzin i mozaiki
 • Roboty wykończeniowe
 • Układanie posadzek i podłóg
 • Obróbka i układanie kamienia naturalnego i sztucznego
 • Izolacje termiczne, przeciwwilgociowe, dźwiękochłonne i ochrona przeciwpożarowa
 • Roboty tynkarskie i sztukatorskie
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy – dla budownictwa
 • Aplikacje komputerowe w budownictwie i rzemiośle

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

- Mistrzowie:

 • Mistrz glazurnictwa, okładzinowania i mozaiki

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: roboty wykończeniowe
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika budowlana, kierunek: działalność budowlana

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Wykwalifikowany handlowiec w branży rzemieślniczej
 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Majster budowlany – roboty wykończeniowe
 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów:

 • Inzynieria budowlana (licencjat)
 • Architektura (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Strona internetowa o rzemiośle w Niemczech:

http://www.handwerk-kompakt.de

Niezależny portal budowlany – Baulinks.de:

http://www.baulinks.de

Portal poświęcony technologiom i produktom dla glazurników:

http://www.fliesenundplatten.de

Portal informacyjny branży budowlanej i wykończeniowej:

http://www.baufachinformation.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Bauen-Agrar-Umwelt
Bezirksverband Oderland
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 54 97 25
Telefon: +49335 54 42 28
E-mail: eberswalde@igbau.de
do strony głównej

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Handwerkskammer Cottbus
Altmarkt 17
03046 Cottbus
Deutschland
Telefon: +49355 7835-444
Telefon: +49355 7835-280
E-mail: hwk@hwk-cottbus.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej