Menu

Monter rusztowań w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne (ok. 80 h) dla monterów rusztowań, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Monter rusztowań 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Monterzy rusztowań, absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę w:

 • różnorodnych zakładach branży budowlanej (w tym również zajmujących się budową mostów i tuneli oraz robotami wykończeniowymi),
 • specjalistycznych firmach zajmujących się budową rusztowań,
 • firmach zajmujących się czyszczeniem okien i elewacji, przedsiębiorstwach konstrukcyjno-montażowych, firmach oferujących budowę tymczasowych  namiotów i scen na imprezy masowe.

Główne zadania zawodowe monterów rusztowań to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju rusztowania do robót budowlanych,
 • dobieranie elementów do wykonania rusztowania,
 • sprawdzanie jakości elementów rusztowania i łączników,
 • przygotowanie terenu pod rusztowanie,
 • transportowanie elementów rusztowań,
 • montowanie i demontowanie rusztowań typowych o wysokości do 20 m,
 • montowanie i demontowanie rusztowań wewnątrz budynków,
 • układanie pomostów roboczych i zabezpieczających,
 • montowanie i demontowanie rusztowań typu ciężkiego o wysokości ponad 20 m,
 • montowanie i demontowanie rusztowań na wysuwnicach,
 • montowanie i demontowanie rusztowań wież i kopuł,
 • montowanie i demontowanie rusztowań nietypowych,
 • montowanie i demontowanie wież windowych,
 • montowanie i demontowanie rusztowań w halach wystawowych dla celów reklamowych,
 • montowanie i demontowanie rusztowań wolno stojących do ekspozycji reklam,
 • montowanie i demontowanie tymczasowych wiat z elementów rusztowaniowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód monter rusztowań jest częściowo porównywalny z niemieckim zawodem:

 • Monter rusztowań (niem. Gerüstbauer/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest np. strona Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań:

http://www.rusztowania-izba.org.pl/index.php?cmd=./training/scafffitter/index.htm

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych do egzaminu państwowego dopuszczani są kandydaci, którzy:

 • ukończyli 18 lat,
 • posiadają minimum wykształcenie podstawowe,
 • posiadają aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości wykonywania prac na wysokości powyżej 3 m.

Czas trwania nauki

Czas trwania kształcenia

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi 80 godzin.

Zakres programu nauczania

Obszary nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie eksploatacyjne
 • Budowa rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Zajęcia praktyczne

Wymiar godzin (teoria)

Łącznie 48-56 godzin, w tym:

 • Zagadnienia związane z bhp przy montażu i użytkowaniu rusztowań
 • Dokumentacja techniczna oraz zasady użytkowania rusztowań budowlano-montażowych metalowych
 • Konstrukcje rusztowań budowlano-montażowych z rur oraz systemowych
 • Technologia montażu i demontażu rusztowań

Wymiar godzin (praktyka)

Łącznie 24-32 godziny, w tym:

 • Prace przygotowawcze przed montażem rusztowań
 • Ćwiczenia w zakresie montażu i demontażu rusztowania rurowego, modułowego i ramowego
 • Kontrola stanu technicznego rusztowań

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna i wynosi z reguły od 950 do 1100 złotych.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnio wysokie zapotrzebowanie na monterów rusztowań.

Miesięczne wynagrodzenie monterów rusztowań w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.800 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Obok wielu możliwości kształcenia ustawicznego w zawodach i specjalnościach budowlanych monterzy rusztowań mogą również rozszerzyć swoje kompetencje fachowe i ukończyć kurs dla specjalistów nadzoru budowy i eksploatacji rusztowań. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. tutaj.

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej