Menu

Glazurnik w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla glazurników (najczęściej od 120 do 200 godzin), które kończą się egzaminem wewnętrznym.

Tytuł zawodowy: Glazurnik 

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Glazurnicy, absolwenci kursów kwalifikacyjnych mogą podejmować pracę:

 • w różnych zakładach branży budowlanej, zarówno w przedsiębiorstwach budujących nowe obiekty jak i wykonujących roboty wykończeniowe, remontowe, modernizacyjne, a także roboty z zakresu konserwacji i renowacji zabytków.

Absolwenci z tym zawodem mogą również zarejestrować i prowadzić własną działalność gospodarczą.

Główne zadania zawodowe glazurników to:

 • analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót okładzinowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn,
 • ocenianie jakości materiałów okładzinowych,
 • organizowanie miejsca pracy i dróg transportowych na placu budowy,
 • przygotowanie ścian pod ułożenie glazury lub innych płytek,
 • sortowanie płytek ściennych wg odcieni zabarwienia, jakości szkliwa, ewentualnych odstępstw od wymiarów i deformacji,
 • przycinanie płytek i wycinanie w nich otworów,
 • układanie płytek szkliwionych przy użyciu zaprawy lub kleju na ścianach płaskich,
 • formowanie spoin między płytkami,
 • wykonywanie cokolików z płytek terakotowych,
 • układanie płytek mozaikowych terakotowych naklejonych na papierze,
 • układanie okładzin ściennych z witromozaiki,
 • układanie pojedynczych płytek terakotowych lub mozaiki szklanej we wzory,
 • okładanie wypukłych lub wklęsłych fragmentów ścian glazurą, terakotą, witromozaiką itp.,
 • okładanie filarów i kolumn płytkami ceramicznymi, szklanymi, kamiennymi i z tworzyw sztucznych,
 • remontowanie i naprawianie okładzin ściennych z różnych rodzajów płytek,
 • mocowanie do ścian pokrytych płytkami elementów wyposażenia, np. mydelniczek, półek itp.

Dodatkowe zadania zawodowe:

 • wykonywanie posadzki z płytek lastrykowych, kamionkowych, ceramicznych szkliwionych, kamiennych itp.,
 • wykonywanie renowacji okładzin ściennych w obiektach zabytkowych.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód glazurnik jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Wykwalifikowany pracownik robót wykończeniowych w budownictwie, kierunek: roboty glazurnicze, okładzinowanie, mozaiki (niem. Ausbaufacharbeiter/-in, Schwerpunkt Fliesen-, Platten- und Mosaikarbeiten), poziom kształcenia – dwuletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).
 • Glazurnik – płytkarz (niem. Fliesen-, Platten- und Mosaikleger/-in), poziom kształcenia – trzyletnia nauka zawodu w systemie dualnym na podstawie ujednoliconych na terenie wszystkich krajów związkowych przepisów Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz) i Ustawy o rzemiośle (niem. Handwerksordnung).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron ogólnopolskich sieci edukacyjnych.

Dobrym źródłem informacji o aktualnie oferowanych kursach jest np. również strona Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy:

http://www.pzp.org.pl/szkolenia/szkolenie-w-twoim-regionie.html

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Brak danych

Czas trwania nauki

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych oferowanych przez poszczególne jednostki nie jest ujednolicony i wynosi najczęściej od 120 do 200 godzin.

Zakres programu nauczania

Obszary nauczania:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Maszynoznawstwo
 • Materiałoznawstwo
 • Przygotowanie podłoża
 • Technologia glazurnictwa 
 • Kalkulacja kosztów 
 • Projektowanie pomieszczeń 
 • Zajęcia praktyczne

Wymiar godzin (teoria)

Wymiar godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne może być różny i wynosi najczęściej ok. 20% czasu trwania kursu.

Wymiar godzin (praktyka)

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 80% czasu trwania kursu.

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym niekiedy należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat może być różna i wynosi z reguły ok. 1.100-2.000 złotych.

Niekiedy oferowane są bezpłatne kursy realizowane w ramach projektów finansowanych z funduszy europejskich.

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie średnio wysokie zapotrzebowanie na glazurników.

Miesięczne wynagrodzenie glazurników w zakładach pracy wynosi średnio ok. 2.750 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Obok wielu możliwości kształcenia ustawicznego w różnych zawodach i specjalnościach budowlanych glazurnicy mogą również rozszerzać swoje kompetencje fachowe i brać udział w kursach specjalistycznych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć np. na stronie Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy.

Interesujące linki

Opis zawodu glazurnik:

http://www.zawodowe.com/Kafelkarz__glazurnik_-_opis_129

Strona internetowa Polskiego Zrzeszenia Płytkarzy:

http://www.pzp.org.pl

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej