Menu

Górnik maszynista w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Górnik maszynista jest oficjalnie uznawanym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Dwuletnia nauka w systemie dualnym jest możliwa w następujących specjalnościach:

 • Transport i utrzymanie w ruchu
 • Drążenie i wydobycie

Tytuł zawodowy: Górnik maszynista (niem. Berg- und Maschinenmann / Berg- und Maschinenfrau)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Górnicy maszyniści ze specjalnością transport i utrzymanie w ruchu zajmują się montażem, obsługą i demontażem urządzeń transportowych i wydobywczych, takich jak taśmociągi transportowe, kolejki i przenośniki podwieszane. Troszczą się również o utrzymanie ich w gotowości do pracy. Układają również rurociągi sztywne i giętkie i utrzymują je oraz pompy mechaniczne w odpowiednim stanie.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód górnik maszynista (niem. Berg- und Maschinenmann/-frau) jest częściowo porównywalny z następującymi polskimi zawodami:

 • Górnik eksploatacji podziemnej, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia
 • Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, poziom kształcenia – trzyletnia szkoła branżowa I stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Szkoła do nauki tego zawodu znajduje się w Freibergu w Saksonii.   

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wg obowiązujących przepisów do podjęcia nauki zawodu nie jest konieczne wcześniejsze ukończenie konkretnego poziomu kształcenia.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób tworzy się stosowane w górnictwie połączenia elementów drewnianych,
 • w jaki sposób transportuje się materiały ręcznie i przy użyciu środków transportu,
 • w jaki sposób odczytuje się dokumentacje techniczne i dane z zakresu miernictwa górniczego,
 • w jaki sposób przecina się, kuje, wygina i prostuje elementy różnego rodzaju (np. blachy i profile),
 • czego należy przestrzegać podczas wiercenia, rozwiercania i gwintowania,
 • jakie istnieją rodzaje połączeń (np. połączenia skręcane, połączenia węży i rur),
 • w jaki sposób sprawdza się powierzchnie i obrabiane elementy pod kątem równości płaszczyzny i dokładności kształtu oraz jak opisuje się przyczyny i skutki błędów pomiaru,
 • czego należy przestrzegać podczas transportowania dużych i ciężkich elementów,
 • w jaki sposób montuje się , demontuje i utrzymuje w odpowiednim stanie urządzenia transportowe i wydobywcze,
 • na co należy zwracać uwagę podczas układania, uszczelniania i rozbudowy rurociągów sztywnych i giętkich.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.deWymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas dwuletniej nauki zawodu:

- W pierwszym roku nauki:

 • Wprowadzenie do zawodu
 • Podstawy wiedzy o metalach
 • Podstawy wiedzy o drewnie i materiałach budowlanych
 • Podstawy wiedzy górniczej
 • Matematyka techniczna
 • Rysunek techniczny

- W drugim roku nauki:

 • Pogłębienie wiedzy z pierwszego roku nauki
 • Mechaniczne środki pracy
 • Wydobycie i transport
 • Maszyny wydobywcze i środki transportu
 • Rurociągi sztywne i giętkie

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 500 do 750 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje o obowiązujących układach taryfowych można uzyskać w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Górniczej, Chemicznej i Energetycznej, Biuro Regionalne dla Berlina i Bradenburgii (niem. Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie und Energie, Regionalbüro Berlin-Brandenburg,) tutaj.

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Roboty budowlane ziemne, wodne, w podłożu skalnym
 • Wydobycie surowców
 • Eksploatacja i nadzór funkcjonowania maszyn i urządzeń
 • Kierowanie sprzętem i maszynami budowlanymi
 • Hydraulika, pneumatyka i hybrydowa technika sterowania
 • Konserwacja i utrzymanie
 • Budowa rurociągów
 • Kontrola jakości i stosowane w niej techniki
 • BHP i zapobieganie wypadkom

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika górnicza
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika geologiczna

- Starsi specjaliści, specjaliści – ekonomiści, wykwalifikowani handlowcy różnych specjalności:

 • Starszy specjalista ds. technicznych

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Kierunki studiów (wybrane):

 • Geotechnologia (licencjat)
 • Inżynieria surowców (licencjat)
 • Technika geodezyjna, Geoinformatyka (licencjat)
 • Geofizyka (licencjat)
 • Nauki o ziemi (licencjat)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Źródło: Portal BERUFENET, http://berufenet.arbeitsagentur.de

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 

Strona internetowa MINING.com – Kopalnia informacji:

www.mining.com

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de/

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej