Menu

Malarz – monter powłok w budynkach i obiektach budowlanych w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Malarz – monter powłok w budynkach i obiektach budowlanych jest zawodem wyuczonym w rzemiośle o dwuletnim okresie nauki.

Tytuł zawodowy: Malarz – monter powłok w budynkach i obiektach budowlanych (niem. Bauten- und Objektbeschichter / Bauten- und Objektbeschichterin)

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Malarze – monterzy powłok w budynkach i obiektach budowlanych wykonują roboty wykończeniowe na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych budynków i innych obiektów. Przygotowują podłoża i powlekają powierzchnie z mineralnych materiałów budowlanych, drewna, metalu i tworzyw sztucznych. Poza tym wykonują roboty tynkarskie oraz układają okładziny stropów, ścian i podłóg. Układają materiały izolacyjne i montują systemy izolacji termicznej. Zajmują się także montażem materiałów do suchej zabudowy i elementów zabudowy systemowej.

Do zakresu ich zadań należy obmiarowanie obrabianych powierzchni i określanie zapotrzebowania na materiały. Powierzchnie i obiekty, których nie obrabiają, zabezpieczają folią lub innymi materiałami przed pochlapaniem lub uszkodzeniem. W razie potrzeby ustawiają i demontują rusztowania robocze oraz obsługują ruchome podesty robocze i urządzenia transportowe.

Źródło: Portal BERUFENET

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód Malarz – monter powłok w budynkach i obiektach budowlanych (nazwa niemiecka: Bauten- und Objektbeschichter ) nie posiada bezpośredniego odpowiednika w polskim systemie szkolnictwa zawodowego, ale jest częściowo porównywalny z polskim zawodem:

 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Die Ausbildungsstätte ist im dualen System in erster Linie der Betrieb. Zusätzlich gibt es Berufsschulen (in Brandenburg heißen sie "Oberstufenzentren"). Das Ausbildungsunternehmen informiert, welche die entsprechende Schule für diesen Beruf in der Region ist.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Wg obowiązujących przepisów do podjęcia nauki zawodu nie jest konieczne wcześniejsze ukończenie konkretnego poziomu kształcenia. Zakłady szkolące przyjmują przeważnie kandydatów legitymujących się ukończeniem Hauptschule.

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 2 lata.

Zakres programu nauczania

Podczas nauki zawodu uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • w jaki sposób dobiera się, obsługuje i utrzymuje w odpowiednim stanie narzędzia i urządzenia,
 • jakie czynności zabezpieczające wykonuje się na powierzchniach i obiektach nie objętych robotami,
 • jaki sposób nanosi warstwy gruntujące dla powłok ochronnych i wzmacniających,
 • w jaki sposób uzyskuje się odpowiednie odcienie kolorów i wykonuje ich domieszki,
 • w jaki sposób nakłada się powłoki przez malowanie pędzlem, wałkiem i metoda natryskową,
 • w jaki sposób uwzględnia się życzenia klienta podczas wykonywania zlecenia i jak się je dokumentuje,
 • na co należy zwracać uwagę podczas wykonywania rysunków i planów kolorystycznych,
 • w jaki sposób przygotowuje się podłoża, np. przez nałożenie warstw tynkowych lub wykorzystanie materiałów do suchej zabudowy,
 • w jaki sposób obrabia się materiały izolacyjne,
 • w jaki sposób dokonuje się pomiarów i dokumentuje ich wyniki.

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych w pierwszym i drugim roku nauki:

 • Obróbka podłoży metalowych
 • Obróbka podłoży niemetalowych
 • Wykonywanie powierzchni i obiektów
 • Wykańczanie powierzchni
 • Nakładanie powłok ochronnych i specjalnych
 • Wykonywanie czynności konserwacyjnych
 • Wykonywanie robót izolacyjnych, tynkarskich i montażowych
 • Obróbka i wykańczanie powierzchni i obiektów

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan" - ramowy plan nauczania)


Źródło
: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki tego zawodu w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Część praktyczna zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie mogą w poszczególnych latach otrzymywać miesięcznie np. następujące wynagrodzenia za okres nauki zawodu: od 650 do 730 €

Źródło:

niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, (w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Przemysłowym Związku Zawodowym Branży Budowlanej, Rolnej i Ochrony Środowiska IG Bauen-Agrar-Umwelt

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

Kursy o poniższej tematyce są pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi (wybrane):

 • Malarstwo, lakiernictwo, nakładanie powłok
 • Roboty tynkarskie i sztukatorskie
 • Roboty izolacyjne
 • Sucha zabudowa
 • Układanie podłóg
 • Szkody budowlane i ich usuwanie
 • Montaz rusztowań
 • Modernizacja energetyczna przy użyciu alternatywnych materiałów izolacyjnych na bazie drewna
 • Uszczelnianie budynków
 • Wykonywanie elewacji
 • Prace zabezpieczające drewno
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy, zapobieganie wypadkom – ogólne

Kontynuacja kształcenia:

 • Malarz lakiernik ze specjalnością ochrona budowli i ochrona antykorozyjna
 • Malarz lakiernik ze specjalnością roboty wykończeniowe i remonty
 • Malarz lakiernik ze specjalnością malarstwo kościelne i ochrona zabytków

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy (wybrane):

- Mistrzowie:

 • Mistrz malarstwa i lakiernictwa

- Technicy:

 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza (bez konkretnego kierunku)
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Technologia i technika stosowana
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Technik z egzaminem państwowym w specjalności technika malarska i lakiernicza, kierunek: Roboty wykończeniowe

- Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Nauczyciel zawodów objętych systemem dualnym (kształcenie ustawiczne)

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Źródło: Portal BERUFENET

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

 https://handwerk.de

"Berufsprofil": Bauten- und Objektbeschichter/-in

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Niemiecka giełda miejsc pracy dla zawodów rzemieślniczych i technicznych:

http://www.handwerkerstellen.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda miejsc pracy. Orientację w dużej liczbie ofert ułatwiają filtry regionalne i branżowe.

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej