Menu

Przewodnik turystyczny górski w Polsce

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kształcenie ustawiczne

Kursy kwalifikacyjne dla przewodników turystycznych górskich, które kończą się egzaminem państwowym.

Tytuł zawodowy: Przewodnik turystyczny górski

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Absolwenci kursów kwalifikacyjnych dla przewodników turystycznych górskich znajdują zatrudnienie:

 • w biurach podróży,
 • u organizatorów turystyki,
 • w hotelach górskich i innych placówkach noclegowych, np. schroniskach,
 • w parkach narodowych.

Główne zadania zawodowe przewodników turystycznych górskich to:

 • oparte na fachowości i znajomości terenu oprowadzanie turystów i towarzyszenie im na trasach górskich o różnym stopniu trudności,
 • troska o bezpieczeństwo oprowadzanych turystów,
 • dokonywanie wyboru trasy wyprawy z uwzględnieniem możliwości i ekwipunku turystów,
 • instruowanie turystów o sposobach posługiwania się sprzętem i zachowania się w górach,
 • zapewnianie turystom pomocy w razie potrzeby,
 • przekazywanie turystom informacji o planowanej trasie i okolicach,
 • zapoznawanie turystów z walorami regionu,
 • zapoznawanie turystów z ciekawszymi okazami przyrody, znajdującymi się na trasie,
 • przekonywanie uczestników wyprawy do ochrony przyrody,
 • pełnienie roli nauczyciela i wychowawcy wobec młodych turystów.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Polski zawód przewodnik turystyczny górski jest częściowo porównywalny z następującymi zawodami niemieckimi:

 • Przewodnik górski i narciarski (niem. Berg- und Skiführer/-in), poziom kształcenia – regulowane prawem krajowym kształcenie zawodowe, realizowane przez Zrzeszenie Niemieckich Przewodników Górskich i Narciarskich (Verband Deutscher Berg- und Skiführer, VDBS) we współpracy z Niemieckim Stowarzyszeniem Alpejskim (Deutscher Alpenverein). Kształcenie w trybie wieczorowym trwa z reguły 2,5 do 4 lat.
 • Przewodnik turystyczny (niem. Fremdenführer/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki.
 • Kierownik wycieczki (niem. Reiseleiter/-in), poziom kształcenia – zawód o różnych możliwościach dostępu. Warunkiem zatrudnienia jest z reguły posiadanie wykształcenia zawodowego lub ukończenie kształcenia ustawicznego z dziedziny turystyki (na poziomie handlowiec – specjalista) lub ukończenie odpowiedniego kierunku studiów wyższych.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania“ oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W momencie opracowywania profilu zawodu na terenie polskiej części Euroregionów Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr nie było ofert kształcenia w zawodzie.

Polecamy regularne odwiedzanie stron stowarzyszeń przewodników górskich.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Do uczestnictwa w kursach dopuszczani są kandydaci, którzy spełniają następujące warunki:

 • ukończone 18 lat,
 • ukończona szkoła średnia,
 • aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w zawodzie przewodnika turystycznego górskiego,
 • zaświadczenie o niekaralności,
 • dobra kondycja fizyczna, kultura osobista, umiejętność poprawnego wysławiania się.

Czas trwania nauki

Czas trwania kursu:

Czas trwania kursów kwalifikacyjnych wynosi do 2 lat.

Zakres programu nauczania

Przewodnicy górscy są w Polsce szkoleni i egzaminowani dla trzech odrębnych obszarów górskich: sudeckiego, beskidzkiego i tatrzańskiego.

Szkolenia dla przewodników górskich są prowadzone przez koła PTTK, organizacje studenckie lub firmy i bura podróży, które posiadają zezwolenia odpowiednich władz danego województwa. Kursy zawierają moduły teoretyczne i praktyczne. W ramach modułów teoretycznych przekazywana jest m. in. wiedza o historii, topografii, przyrody i zabytków regionu oraz umiejętności planowania wypraw i tras. W ramach części praktycznej kandydaci zapoznają się z praktycznymi aspektami turystyki górskiej, jak np. posługiwanie się mapą, kompasem i pozostałym sprzętem turystycznym. Szkolenia dla przewodników tatrzańskich zawierają np. dodatkowo kursy z zakresu wspinaczki skałkowej.

Wymiar godzin (teoria)

Brak danych

Wymiar godzin (praktyka)

Brak danych

Koszt kształcenia

Za uczestnictwo w kursach pobierane są opłaty. Poza tym należy uiścić opłatę egzaminacyjną. Inne koszty mogą być związane z zakupem materiałów roboczych i literatury fachowej. Ewentualnie mogą powstać również koszty związane z dojazdami i/lub zakwaterowaniem poza miejscem zamieszkania.

Wysokość opłat za kurs może być różna i wynosi nawet do 4.000 zł. Sama opłata za egzamin państwowy wynosi 300 zł.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Brak

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Analiza ofert pracy publikowanych na internetowych portalach zatrudnienia wykazała, że na rynku pracy istnieje obecnie niewielkie zapotrzebowanie na przewodników turystycznych górskich.

Dzienne wynagrodzenie przewodników turystycznych górskich wynosi najczęściej powyżej 400 zł brutto.

 

Dokładne informacje o zarobkach można zdobyć bezpośrednio w zakładach pracy.

Układy taryfowe

Dokładniejsze informacje na temat ewentualnie obowiązujących zakładowych lub ponadzakładowych układów zbiorowych pracy można uzyskać w organizacjach związkowych poszczególnych zakładów.

Możliwości dalszego kształcenia

Brak danych

Interesujące linki

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

Listę organizacji związkowych w Polsce można znaleźć tutaj. Poniżej kilka adresów kontaktowych z regionu:

NSZZ „Solidarność” ZR Gorzów Wlkp.
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. E. Borowskiego 31
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

NSZZ „Solidarność” ZR Zielona Góra
[związek zawodowy / Gewerkschaft]
ul. Lisowskiego 5
65-072 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

OPZZ Rada Województwa Lubuskiego
[centrala związkowa / Gewerkschaftszentrale]
ul. Wyspiańskiego 130
65-036 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej
[organizacja pracodawców / Arbeitgeberorganisation]
ul. Reja 6
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Zachodnia Izba Przemysłowo-Handlowa
[regionalna izba gospodarcza / regionale Industrie- und Handelskammer]
ul. Kazimierza Wielkiego 1
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemiosła i Przedsiębiorców w Gorzowie Wlkp.
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Obotrycka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
[Polska / Polen]
do strony głównej

Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Zielonej Górze
[regionalna izba rzemiosła i przedsiębiorczości / regionale Handwerks- und Unternehmerskammer]
ul. Reja 9
65-076 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Gorzowie Wlkp.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Walczaka 110
66-400 Gorzów Wlkp
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Międzyrzeczu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Pl. Powstańców Wlkp. 1
66-300 Międzyrzecz
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mickiewicza 3
69-100 Słubice
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Kraj.
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
Al. Wolności 39
66-500 Strzelce Krajeńskie
[Polska / Polen]
E-mail: https://strzelcekrajenskie.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Lipowa 18 b
69-200 Sulęcin
[Polska / Polen]
E-mail: https://sulecin.praca.gov.pl/
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Piastów 10 B
66-600 Krosno Odrzańskie
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Nowej Soli
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Stanisława Staszica 1c
67-100 Nowa Sól
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Studencka 8
66-200 Świebodzin
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Batorego 126a
65-735 Zielona Góra
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Dworcowa 9
68-100 Żagań
[Polska / Polen]
do strony głównej

Powiatowy Urząd Pracy w Żarach
[powiatowy urząd pracy / Kreisarbeitsamt]
ul. Mieszka I 15
68-200 Żary
[Polska / Polen]
do strony głównej