Menu

Zarządzanie międzynarodowe (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Międzynarodowe zarządzanie przedsiębiorstwem” (niem. Internationale Betriebswirtschaftslehre) studenci zdobywają podstawy wiedzy naukowej i praktycznej z zakresu ekonomiki ogólnej.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie zarządzania międzynarodowego (niem. Bachelor of Science Internationale Betriebswirtschaftslehre)

Źródła:

Portal BERUFENET

http://study.europa-uni.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Ekonomiści z tytułem licencjata zarządzania międzynarodowego biorą udział w procesach decyzyjnych w różnych dziedzinach działalności przedsiębiorstwa. Ponadto doradzają instytucjom publicznym przy podejmowaniu decyzji z zakresu polityki gospodarczej. Opracowują przy tym analizy i koncepcje, realizują projekty i monitorują skuteczność swoich działań.

W dziedzinie organizacji przedsiębiorstw trudnią się m.in. doskonaleniem procesów pracy i przepływu informacji. W gospodarce magazynowej i materiałowej optymalizują np. organizację magazynu, nadzorują stan zasobów magazynowych i sterują strumieniami towarów przychodzących i wychodzących z przedsiębiorstwa. Ze względu na coraz silniejsze wzajemne powiązania pomiędzy podmiotami gospodarczymi coraz ważniejsze stają się rozwiązania o charakterze ponadzakładowym. Tym samym specjaliści z tym tytułem rozwiązują w coraz częściej również zadania z zakresu zarządzania łańcuchem dostaw (ang. supply chain management) lub opartej na Internecie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami wzdłuż zintegrowanego łańcucha tworzenia wartości danego produktu lub usługi (ang. collaborative commerce). W zakresie zbytu ustalają dostosowane do warunków rynkowych plany sprzedaży, optymalizują organizację sprzedaży, opiekują się dużymi klientami w służbach zewnętrznych przedsiębiorstwa lub rozbudowują systemy handlu i usług elektronicznych (ang. e-business, e-service).

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie zarządzania międzynarodowego (niem. Bachelor of Science Internationale Betriebswirtschaftslehre) jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Licencjat w dziedzinie zarządzania, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (6 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

Europa Universität Viadrina
Große Scharrnstraße 59
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 335 5534 4444
E-mail: study@europa-uni.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest zasadniczo:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą obowiązuje na tym kierunku studiów ograniczenie liczby przyjęć. Zapisy kandydatów prowadzone są wyłącznie z początkiem semestru zimowego.

Warunki immatrykulacji na Uniwersytecie Viadrina:

 • matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub porównywalny poziom wykształcenia,
 • dla kandydatów z zagranicy: zaświadczenie o zdaniu egzaminu językowego z jęz. niemieckiego dla zagranicznych kandydatów na studia (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer Studienbewerber, DSH).

Źródła:

Portal BERUFENET

http://study.europa-uni.de

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów i dzieli się na:

 • Semestry I - III: studia podstawowe
 • Semestry IV - VI: studia specjalistyczne łącznie z licencjacką pracą dyplomową w VI semestrze

Żródło:

http://study.europa-uni.de

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

- Faza przygotowawcza:

 • Rachunkowość zewnętrzna
 • Finansowanie i inwestycje
 • Management międzynarodowy
 • Rachunkowość wewnętrzna
 • Makroekonomia
 • Marketing
 • Matematyka
 • Mikroekonomia
 • Produkcja i logistyka
 • Statystyka
 • Opodatkowanie przedsiębiorstw
 • Informatyka gospodarcza

- Faza profilująca:

 • The Management Process
 • Innovation & Marketing
 • Information & Operations Management
 • European Taxation
 • Domestic Taxation
 • Accounting
 • Finance
 • Quantitative Methods
 • European Economics

Źródło:

http://study.europa-uni.de

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źrodło:

http://study.europa-uni.de

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło: http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oferuje licencjatom po kierunku „Międzynarodowe zarządzanie w biznesie” możliwość specjalizacji na studiach II stopnia na kierunku „Studia europejskie” (Master of Arts in European Studies) lub „Międzynarodowe zarządzanie w biznesie” (Master of Science International Business Administration).

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Uniwersytet Europejski Viadrina:

https://www.europa-uni.de/de/index.html

Poradnik dla studentów i osób planujących karierę zawodową:

http://www.wiwi-online.de

Strona dla przedstawicieli nauk ekonomicznych:

http://www.wiwi-treff.de

Portal poświęcony rachunkowości, controllingowi, ekonomice i ekonomii:

http://www.rechnungswesen-verstehen.de

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej