Menu

Zarządzanie i inżynieria produkcji (licencjat) w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Kierunek studiów licencjackich 

Na kierunku studiów I stopnia „Zarządzanie i inżynieria produkcji” (niem. Wirtschaftsingenieurwesen) studenci zdobywają podstawy naukowej wiedzy z dziedziny zarządzania i nauk inżynierskich.

Zarządzanie i inżynierię produkcji można studiować również w trybie studiów dualnych i zaocznych.

Tytuł zawodowy: Licencjat w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji (niem.Bachelor of Engineering (B. Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Przed absolwentami zarządzania i inżynierii produkcji stoi otworem bardzo szerokie pole działania. Mogą oni znaleźć zatrudnienie zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, jak i w służbach publicznych i firmach doradczych. Typowy zakres zadań leży m.in. w dziedzinie planowania działalności i produkcji przedsiębiorstwa, marketingu i dystrybucji, racjonalizacji i reorganizacji procesów logistycznych oraz zarządzania produkcją.

Źródło:

https://www.th-wildau.de/

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki tytuł zawodowy licencjat w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji (niem.Bachelor of Engineering (B. Eng.) Wirtschaftsingenieurwesen)jest np. częściowo porównywalny z polskim tytułem:

 • Inżynier w dziedzinie zarządzania i inżynierii produkcji, poziom kształcenia – studia wyższe pierwszego stopnia (7 semestrów).

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Warunkiem podjęcia studiów jest:

 • dla uniwersytetów i szkół wyższych o tym samym statusie – matura (niem. allgemeine Hochschulreife) lub w niektórych przypadkach tzw. matura zawodowa (niem. fachgebundene Hochschulreife);
 • dla wyższych szkół zawodowych (niem. Fachhochschulen) – przynajmniej  świadectwo dojrzałości uprawniające do studiowania w wyższych szkołach zawodowych (niem. Fachhochschulreife);
 • lub inne świadectwo uznane za równoważne przez odpowiedni organ danego kraju związkowego (np. ministerstwo kultury i oświaty).

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Czas trwania nauki

Normalny cykl studiów trwa 6 semestrów. 

Źródło:

https://www.th-wildau.de/

Zakres programu nauczania

Elementy programu studiów:

 • Matematyka I
 • Informatyka I
 • Podstawy techniczne I
 • Elektrotechnika / Elektronika
 • Inżynieria materiałowa
 • Ekonomia
 • Matematyka II
 • Informatyka II
 • Podstawy techniczne II
 • Technika automatyzacji
 • Inżynieria konstrukcyjna
 • Rachunkowość zewnętrzna
 • Statystyka
 • Przygotowanie produkcji
 • Technika produkcji I
 • Planowanie zakładu produkcyjnego
 • Rachunkowość wewnętrzna
 • Marketing
 • Technika produkcji II
 • Zarządzanie jakością I
 • Planowanie i sterowanie produkcją
 • Inwestycje / finansowanie
 • Organizacja / gospodarka zasobami ludzkimi
 • Management zaopatrzenia
 • Zarzadzanie projektami
 • Zarzadzanie jakością II
 • Elementy i procesy logistyczne
 • Planowanie przedsiębiorstwa / controlling
 • Zarzadzanie dystrybucją
 • CAD-CAM
 • Pracownia informatyczna
 • Prawo gospodarcze 
 • Praca licencjacka + egzamin ustny

Źródło:

https://www.th-wildau.de/

Wymiar godzin (teoria)

Program studiów dzieli się na moduły zawierające zarówno zajęcia obowiązkowe jak i zajęcia do wyboru. Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczeń, seminariów i projektów.

Źródło:

https://www.th-wildau.de/

Wymiar godzin (praktyka)

Brak dostępnych danych

Koszt kształcenia

Koszt studiów:

 • Wpisowe i opłaty administracyjne oraz składki semestralne (np. na dział spraw studenckich, organizacje studenckie, bilet semestralny na środki komunikacji publicznej)
 • W niektórych przypadkach czesne (niem. Studiengebühren)
 • Opłaty dla osób studiujących przez dłuższy okres, za drugi kierunek studiów lub po wyczerpaniu określonej kwoty finansowania studiów (niem. Studienguthaben)
 • Wydatki na materiały do nauki i inne potrzeby związane ze studiami, np. książki, kopie, wycieczki
 • Składki na studenckie ubezpieczenie zdrowotne (z reguły w przypadkach przekroczenia granicy wieku wynoszącej 25 lat lub określonych dochodów)

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de 

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki:

Podczas studiów nie otrzymuje się ustawowego wynagrodzenia za okres nauki zawodu.

Za okresy praktyk – np. podczas praktyki odbywanej w przedsiębiorstwie – może zostać ustalone wynagrodzenie.

Możliwości wsparcia finansowego: 

Źródło:

http://berufenet.arbeitsagentur.de

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać np. w Związku Zawodowym Verdi (http://www.verdi.de).

Możliwości dalszego kształcenia

Dostępne formy uzupełniania wykształcenia mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco ze sprawami zawodowymi, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Po uzyskaniu tytułu licencjata (np. Bachelor of Science) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science lub Master of Arts. Studia te służą pogłębieniu wiedzy fachowej i specjalizacji lub zdobyciu dodatkowych kwalifikacji i trwają z reguły 4 semestry.

W Wyższej Szkole Technicznej w Wildau (Technische Hochschule Wildau) istnieje możliwość zdobycia wyższych kwalifikacji zawodowych dzięki studiom uzupełniającym (drugiego stopnia), które kończą się uzyskaniem tytułu Master of Science na kierunku Management techniczny i logistyka (niem.Bereich Technisches Management und Logistik).

Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem:

http://www.th-wildau.de/

Różnorodne formy kształcenia ustawicznego, zapewniającego awans zawodowy oraz liczne seminaria oferuje również IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg www.ihk-projekt.de.

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Wyższa Szkoła Techniczna w Wildau (Technische Hochschule Wildau):

http://www.th-wildau.de

Poradnik dla studentów i osób planujących karierę zawodową:

http://www.wiwi-online.de

Strona dla przedstawicieli nauk ekonomicznych:

http://www.wiwi-treff.de

Portal poświęcony rachunkowości, controllingowi, ekonomice i ekonomii:

http://www.rechnungswesen-verstehen.de

Komplet informacji o kierunku studiów na poziomie i i II stopnia:

http://www.ingenieurwesen-studieren.de/wirtschaftsingenieur-studium

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda pracy Wyższej Szkoły Technicznej w Wildau:

http://www.jobportal-wildau.de

Giełda miejsc pracy dla studentów, absolwentów i młodych profesjonalistów:

http://www.absolventa.de

Giełda miejsc pracy i nauki zawodu Federalnej Agencji d.s. Pracy z podziałem na branże i regiony:

www.jobboerse.arbeitsagentur.de

Praca i kariera w Niemieckim Towarzystwie Współpracy Międzynarodowej (Deutsche Gesellschaft  für Internationale Zusammenarbeit GmbH):

http://www.giz.de/de/html/jobs.html#

Praca w UNEP (United Nations Environment Programme):

http://www.unep.org/vacancies

Ogólna giełda miejsc pracy z podziałem na branże:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda miejsc pracy z wyszukiwarką wg regionów:

http://www.jobsuche.de

Giełda miejsc pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

IG Metall Ostbrandenburg
Peter Ernsdorf
Zehmeplatz 11
D-15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335-554990
Telefon: +49 (0)335 - 5549734
E-mail: ostbrandenburg@igmetall.de
do strony głównej

ver.di - Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Bezirk Frankfurt/Oder
Zehmeplatz 11
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0) 0335/60677-0
Telefon: +49 (0) 0335/60677-77
E-mail: bz.nob@verdi.de
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

IHK Ostbrandenburg
Puschkinstraße 12b
15236 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49335 5621-1111
Telefon: +49335 5621-1119
E-mail: info@ihk-ostbrandenburg.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

EURES-Beratung
Agentur für Arbeit
Heinrich-von-Stephan-Straße 2
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 335 570 3333
E-mail: Frankfurt-Oder.Eures@arbeitsagentur.de
do strony głównej