Menu

Technolog opakowań w Niemczech

Porównaj zawody:

Forma kształcenia i uzyskany poziom wykształcenia

Nauka zawodu w systemie dualnym

Technolog opakowań jest oficjalnym zawodem wyuczonym w rozumieniu Ustawy o Kształceniu Zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz, w skrócie BBiG).

Trzyletnia nauka tego zawodu w systemie dualnym jest realizowana wg ujednoliconych przepisów na terenie całych Niemiec. Szkolącymi zakładami pracy są przedsiębiorstwa przemysłowe.

Tytuł zawodowy: Technolog opakowań

Dziedziny zatrudnienia i główne czynności

Technolodzy opakowań projektują i produkują materiały opakowaniowe, które optymalnie chronią zawartość produktu i jednocześnie reklamują go. Dlatego też w trakcie tworzenia opakowań powinni oni uwzgledniać zarówno funkcję praktyczną, jak i aspekty estetyczne i reklamowe.
 
Zgodnie ze specyfikacją klienta i biorąc pod uwagę względy ekologiczne, projektują oni na komputerze np. kontury matryc do cięcia, produkują maszynowo lub ręcznie próbki , sprawdzają je i omawiają z klientem.

Podobne zawody w Niemczech / w Polsce

Niemiecki zawód (nazwa niemiecka: Packmitteltechnologe) jest częściowo porównywalny z polskimi zawodami:

 • Drukarz, poziom kształcenia – trzyletnia Branżowa Szkoła I Stopnia
 • Technik procesów drukowania, poziom kształcenia – technikum pięcioletnie.

Użyteczne informacje na temat priorytetów w nauce porównywanych zawodów można znaleźć w kategoriach informacji „Treść programu nauczania” oraz „Wymiar godzin”.

Jednostki realizujące kształcenie

W systemie dualnym placówką szkoleniową jest przede wszystkim zakład pracy. Dodatkowo istnieje obowiązek uczęszczania do szkoły zawodowej (szkoły zawodowe w Brandenburgii nazywane są "Oberstufenzentren" czyli "Zespoły szkół ponadpodstawowych"). Zakład pracy w którym ma być zatrudniony uczeń informuje go, w której szkole w regionie jest prowadzona nauka jego zawodu.

Konrad-Wachsmann Oberstufenzentrum
Campus für berufliche Bildung
Potsdamer Straße 4
15234 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (0)335 606970
Telefon: +49 (0)335 6069719
E-mail: kwosz@schulen-ff.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder-Spree, Standort Palmnicken Fürstenwalde
Europaschule
Palmnicken 1
15517 Fürstenwalde
Deutschland
Telefon: +49 (0)3361 3762101
Telefon: +49 (0)3361 3762201
E-mail: sekretariat@osz-oder-spree.de
E-mail: E-Mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Oberstufenzentrum Oder Spree, Standort Eisenhüttenstadt
Gottfried Wilhelm Leibniz
Waldstraße 10
15890 Eisenhüttenstadt
Deutschland
Telefon: +49 (0)3364 414257
Telefon: +49 (0)3364 2800217
E-mail: sekretariat-eh@osz-oder-spree.de
do strony głównej

Warunki przyjęcia (wymagane wykształcenie i inne)

Zasadniczo – tak jak w przypadku wszystkich zawodów wyuczonych na tym poziomie, określonych w niemieckiej Ustawie o kształceniu zawodowym (niem. Berufsbildungsgesetz), nie ma żadnych, prawnie obowiązujących warunków odnośnie konieczności wcześniejszego ukończenia określonego poziomu kształcenia szkolnego lub zawodowego.

Zakłady pracy zatrudniają jednak przeważnie kandydatów do nauki tego zawodu legitymujących się posiadaniem średniego poziomu wykształcenia(wg. klasyfikacji niemieckiej np. Realschule).

Źródło: Portal BERUFENET

Czas trwania nauki

Nauka zawodu trwa 3 lata.

Przed upływem okresu nauki zawodu w zakładzie pracy i szkole zawodowej uczniowie mogą zostać dopuszczeni do egzaminu końcowego, jeżeli jest to uzasadnione ich wynikami w nauce. Okres skrócenia wynosi w takich przypadkach najczęściej 6 miesięcy.

Zakres programu nauczania

Uczniowie uczą się w szkolącym zakładzie pracy przykładowo:

 • Opracowanie materiałów opakowaniowych, takich jak pudełka z tektury falistej i litej, pudełka składane, worki (papierowe), torby, futerały, kubki, etykiety, koperty i torby pocztowe
 • Przygotowanie do produkcji opakowańwybieranie i zamawianie odpowiednich materiałów i narzędzi przy jednoczesnym zapewnieniu dopływu materiałówplanowanie i definiowanie kolejnych etapów produkcji z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, ekologicznych i produkcyjnych
 • Produkcja opakowań przy użyciu systemów produkcyjnych, takich jak maszyny do dziurkowania, wytłaczania i drukowania
 • Kontrola i monitoring maszyn i urządzeń
 • Kontrola procesów integracji między drukowaniem a wykańczaniem w produkcji liniowej
 • Rozpoznawanie i eliminowanie błędów i odchyleń w produkcjiDokumentacja danych produkcyjnych
 • Wdrażanie i udokumentowanie środków zabezpieczenia jakości
 • Konserwacja i czyszczenie maszyn i systemów

Źródło: Portal BERUFENET

Wymiar godzin (teoria)

Przegląd obszarów tematycznych podczas trzyletniej nauki zawodu:

 1. Określanie funkcji opakowań i porównywanie struktur zakładowych (40 godzin)
 2. Wybór materiałów (120 h)
 3. Produkcja standardowych opakowań (40 godzin)
 4. Nadzór i konserwacja grup narzędziowych (80 godzin)
 5. Wytwarzanie i przygotowanie narzędzi do produkcji (80 godzin)
 6. Zapewnienie stałego dopływu materiałów i przygotowywanie urządzeń produkcyjnych (60 godzin)
 7. Kontrola procesów logistycznych (40 godz.)
 8. Opracowywanie opakowań i planowanie procesów produkcyjnych (100 godzin)
 9. Zadrukowywanie i wykańczanie materiałów opakowaniowych (60 godz.)
 10. Obsługa urządzeń produkcyjnych (120 h)
 11. Zabezpieczanie jakości (60 h)
 12. Wyrób opakowań (40 godzin)

Łącznie: 840 h

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty Krajów Związkowych:

 (Fraza do wyszukania "Rahmenlehrplan"  - ramowy plan nauczania)

Wymiar godzin (praktyka)

Podczas nauki zawodu technolog mediów w systemie dualnym uczniowie odbywają zajęcia praktyczne w zakładzie szkolącym i teoretyczne w szkole zawodowej.

Praktyczna część nauki zawodu zajmuje z reguły ok. 80% całego okresu nauki zawodu.

Koszt kształcenia

Nauka zawodu w zakładzie pracy jest dla ucznia bezpłatna, jednakże w związku z zajęciami w szkole zawodowej mogą powstać koszty związane z zakupem pomocy naukowych (np. literatury fachowej), koszty dojazdów lub zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Wynagrodzenie za okres nauki i formy wsparcia

Wynagrodzenie za okres nauki zawodu

Uczniowie pobierający naukę zawodu w systemie dualnym otrzymują wynagrodzenie za okres nauki. Kształtuje się ono przeważnie na poziomie określonym w układach taryfowych. Jego wysokość jest uzależniona od dziedziny gospodarki, z którą związany jest dany zawód (przemysł i handel, rzemiosło, itp.) oraz od konkretnej branży i terytorialnego zasięgu obowiązywania odpowiedniego układu taryfowego.

Również miasto / region mają decydujący wpływ na wysokość wynagrodzenia w okresie nauki zawodu. Nadal istnieją również różnice między Niemcami Wschodnimi i Zachodnimi.

Przedstawione poniżej dane na temat wysokości wynagrodzenia są danymi orientacyjnymi i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Uczniowie zawodu mogą otrzymywać około 980 do 1050 Euro wynagrodzenia miesięcznego.

Źródło:

(niem. Datenbank Ausbildungsvergütungen, w skrócie DAV) Federalnego Instytutu Kształcenia Zawodowego (niem. Bundesinstitut für Berufsbildung, w skrócie BIBB)

Perspektywy zawodowe i zarobkowe

Zarobki

Przedstawione poniżej dane są danymi orientacyjnymi, mającymi na celu przedstawienie rozpiętości wysokości wynagrodzeń i nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń.

Zarobki są w znacznym stopniu uzależnione od stawianych w danym wypadku wobec pracownika wymagań. Ponadto z reguły brane są pod uwagę doświadczenie zawodowe i zakres odpowiedzialności.

Poza wynagrodzeniem zasadniczym wypłacane są czasem dodatki i premie, jak np. trzynasta pensja, dodatek urlopowy i dodatkowe świadczenia emerytalne.

W zależności od regionu i branży występują duże różnice w dochodach.

Dlatego najlepszym sposobem sprawdzenia aktualnych wynagrodzeń regionalnych są następujące strony internetowe: ...

www.gehalt.de

www.gehaltsvergleich.com

www.nettolohn.de

Układy taryfowe

Informacje na temat uregulowań taryfowych można uzyskać w związku zawodowym Ver.di (Gewerkschaft Ver.di) oraz w Federalnym Zrzeszeniu Druku i Mediów (niem. Bundesverband Druck und Medien).

Możliwości dalszego kształcenia

Formy kształcenia ustawicznego mogą być pomocne w pozostawaniu na bieżąco w swoim zawodzie, w zdobywaniu specjalizacji, osiąganiu awansu zawodowego lub podejmowaniu samodzielnej działalności gospodarczej.

Kursy kwalifikacyjne:

 • Produkcja materiałów opakowaniowych
 • Serwis, konserwacja• Produkcja papieru
 • Nauka o tworzywach sztucznych
 • Obróbka i przerabianie metali
 • Computed Aided Design
 • Kontrola jakości - technik

Kształcenie ustawiczne umożliwiające awans zawodowy:

 • Mistrzowie: Mistrz przetwórstwa papieru i tworzyw sztucznych
 • Technicy: Technik papiernictwa
 • Starsi specjaliści ds. papiernictwa

Inne możliwości kształcenia ustawicznego zapewniające awans zawodowy:

 • Asystent zakładowy w rzemiośle
 • Instruktor zawodu (osiągalne poprzez kształcenie dodatkowe)

Kierunki studiów:

 • Technologia opakowań
 • Technologia papiernicza
 • Inżynieria przemysłowa (licencjat)

Interesujące linki

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Społecznościowy portal wiedzy z branży poligraficznej i medialnej:

http://www.mediencommunity.de/

Strona internetowa dla technologów mediów:

http://www.die-medientechnologen.de/

Giełdy pracy i osób poszukujących zatrudnienia

Linki do stron i portali niemieckojęzycznych:

Giełda miejsc pracy Federalnej Agencji ds. Pracy:

http://jobboerse.arbeitsagentur.de

Ogólna giełda pracy z podziałem na dziedziny zawodowe:

http://www.jobpilot.de

Ogólna giełda pracy z funkcją wyszukiwania ofert w regionach:

http://www.jobsuche.de

Giełda pracy z podziałem na branże i regiony:

http://www.jobrobot.de

Duża giełda pracy:

http://www.stepstone.de

Przedstawiciele pracobiorców (związki i organizacje zawodowe)

DGB Bezirk Berlin-Brandenburg
Kapweg 4
13405 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930 21 240 - 0
do strony głównej

Przedstawiciele pracodawców (izby, organizacje gospodarcze)

Handwerkskammer Frankfurt (Oder)
Region Ostbrandenburg
Bahnhofstraße 12
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: +49 (3 35) 56 19 0
Telefon: +49 (3 35) 53 50 11
E-mail: info@hwk-ff.de
do strony głównej

Pośrednicy i urzędy pracy

Agentur für Arbeit Frankfurt (Oder)
Besucheradresse
Heilbronner Str. 24
15230 Frankfurt (Oder)
Deutschland
Telefon: 01801 555111
E-mail: 1234@agentur.de
do strony głównej