Menu

Konferencja kończąca projekt „Bez granic: nauka – praca – życie“ w Gorzowie Wielkopolskim

Dnia 25 listopada partnerzy projektu spotkali się, przynajmniej na razie, po raz ostatni. Każdy z partnerów opowiedział o swojej części projektu i podsumował zrealizowane działania.

Konferencję otworzył Zbigniew Staszak z WZDZ w Gorzowie Wlkp., a Marta Domin jako moderatorka przedstawiła uczestnikom jej program. 
Joanna Dulej, kierowniczka projektu z IHK-Projektgesellschaft mbH Ostbrandenburg we Frankfurcie nad Odrą podsumowała projekt jako całość, a jej koleżanka Christine Meier zaprezentowała stronę internetową projektu euro-job.net.

Piotr Gramza z Lubuskiej Sieci Innowacji poprowadził dyskusję panelową z udziałem menedżerów i przedstawicieli lokalnych firm. Problemem, z którym borykają się wszyscy, jest zauważalny deficyt pracowników wykwalifikowanych. Dyskutowano o tym, jak wykorzystując dobrą ofertą edukacyjną zatrzymać młodzież w regionie oraz jak przekonać studentów, którzy ukończyli studia za granicą, do powrotu do kraju. 

Madlen Mosig z Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą opowiedziała m.in. o udanym „polowaniu na skarby” w wykonaniu polsko-niemieckiej grupy uczniów, ale także o trudnościach w czasach ostrej fazy pandemii.

Rebecca Lembke z Instytutu Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu przedstawiła komponenty modelu transgranicznej orientacji zawodowej na obszarze Euroregionu Pro Europa Viadrina, który jako główny produkt projektu jest bliski ukończenia.
Mateusz Karkoszka z Gminy Strzelce Krajeńskie zaprezentował pokaz slajdów z działań projektowych przeprowadzonych z udziałem uczennic i uczniów dwóch szkół podstawowych z terenu tej gminy.
 

Podziękowania i wręczenie dyplomów dla wszystkich aktywnych uczestników projektu dopełniły program tego udanego wydarzenia. Podsumowanie wieloletniego projektu pokazało, że wspólnie udało się wypracować wiele wartościowych rzeczy. Ciekawe wyniki wnikliwie przeprowadzonych badań są teraz dostępne dla ogółu. Uczennice i uczniowie otrzymali nie tylko możliwość orientacji pomocnej w wyborze ich własnej drogi zawodowej, ale wynieśli z projektu także piękne, trwałe wspomnienia. To niezwykłe, jak wiele różnych osób było zaangażowanych w to przedsięwzięcie! Zadowolenie z długiej i owocnej współpracy było wyraźnie zauważalne na każdym kroku! 

Partnerzy projektu i nasi partnerzy zewnętrzni z kuratoriów oświaty, szkół i administracji na razie pożegnali się ze sobą, ale mamy nadzieję, że przynajmniej niektórzy z nich znów staną u naszego boku w następnym okresie finansowania, aby wspólnie z nami analizować regionalne potrzeby i pracować nad ofertą dalszego kształcenia w regionie przygranicznym.

 

Dalsze aktualności