Menu

Wyjazd studyjny do Wrześni

13 lutego 2023 roku członkowie Rady Projektu „Bez granic: nauka – praca – życie” zebrali się jeszcze raz, aby wziąć udział w wyjeździe studyjnym do Wrześni. Wśród uczestników znaleźli się m.in. przedstawiciele administracji miejskiej Frankfurtu nad Odrą, pełnomocnicy ds. kształcenia ze Słubicko-Frankfurckiego Centrum Kooperacji, liczni dyrektorzy szkół i nauczyciele z Frankfurtu nad Odrą i Słubic oraz przedstawiciele izb gospodarczych i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe.

Celem było nowoczesne, wybudowane przy dofinansowaniu ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego i otwarte w 2018 roku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii. Już sam rozmach i nowoczesność placówki budzą zdumienie, niemniejsze zresztą jak to, co oferuje się tu w dziedzinie badań  i nowoczesnych technologii.


Kierownik centrum, pan Tomasz Mackiewicz, zapewnił nam ciekawy dzień w swojej placówce i szczegółowo objaśnił nam funkcje poszczególnych pomieszczeń. Oprócz wielu laboratoriów i pomieszczeń warsztatowych, a także przestronnej sali konferencyjnej i atrakcyjnego dziedzińca wewnętrznego, znajduje się tu wiele najnowocześniejszych maszyn, począwszy od robotów przemysłowych, a na narzędziach do diagnostyki pojazdowej i różnorodnej aparaturze badawczej skończywszy. Są to więc najlepsze warunki zarówno dla kształcącej się w zawodzie młodzieży, jak i dla dorosłych poszukujących możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji.
 

Poważnym wyzwaniem jest to, aby zachęcić do skorzystania z zalet tej placówki jeszcze większą liczbę kształcących się w zawodzie uczniów. W tym celu poszukuje się odpowiednich strategii, koncepcji i partnerów do współpracy, co było również celem naszego wizyty studyjnej.
W celu uzyskania obszerniejszych informacji, polecamy wizytę na stronie: cbirnt.oswiata-wrzesnia.pl
 

 

Dalsze aktualności