Udane oficjalne rozpoczęcie projektu „Bez granic…“ w Gorzowie Wlkp

18 listopada w gorzowskiej bibliotece na pierwszym planie stała orientacja zawodowa. Niemal 60 gości z kuratoriów, szkół i jednostek administracji dyskutowało z partnerami projektu o szansach i przeszkodach w tworzeniu transgranicznego kształcenia zawodowego. Imprezie towarzyszyła stacja telewizyjna TVP3 Gorzów Wlkp.

Kierowniczka projektu Joanna Dulej przedstawiła projekt i jego pierwsze efekty. Należy do nich także projekt cząstkowy realizowany w Strzelcach Krajeńskich. Po adaptacji pomieszczeń uczennicom i uczniom lokalnych szkół oferowane są warsztaty kulinarne, ogrodnicze i z wielu innych dziedzin aktywności zawodowej. Mateusz Karkoszka, Sekretarz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie, wskazał na możliwości, jakie płyną z tego dla regionalnego rynku pracy. Na przykładzie tej gminy wyraźnie daje się zauważyć, w jaki sposób aktywne działania w zakresie orientacji zawodowej mogą zapewnić lokalnym firmom dopływ dobrych pracowników.

Zdaniem Sylwii Czapli z Kuratorium Oświaty w Gorzowie również uwarunkowania prawne są korzystne dla zwiększenia roli podmiotów gospodarczych w szkolnych planach nauczania. Poinformowała ona o nowościach w polskim systemie kształcenia, które pozwalają na większą elastyczność we wprowadzaniu tego ważnego tematu do szkół. Konferencja zakończyła się odwiedzinami na organizowanych przez Stowarzyszenie Lubuska Sieć Innowacji w Stanowicach warsztatach, które również są świetnym przykładem orientacji zawodowej w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych.

 

Weitere News