Orientacja zawodowa od Słubic do Poznania

Wyjazd studyjny do ważnych instytucji od 27 do 28.02.2020 r.

Program naszego partnera "Internationaler Bund" na wspólny wyjazd studyjny z polskimi i niemieckimi uczestnikami zajmujacymi się orientacją zawodową był sporym wyzwaniem. Już na początku naszej podróży, w Słubicach, zrobiliśmy pierwszy krok w kierunku kształcenia zawodowego. W tym celu odwiedziliśmy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach (CKZiU w Słubicach) oraz rozmawialiśmy z panią wicedyrektor Małgorzatą Kościńską o wyzwaniach nowego polskiego systemu edukacji, który przyniósł wielkie innowacje zwłaszcza w sektorze zawodowym.

Podczas wyjazdu do Poznania mogliśmy wymienić poglądy z przedstawicielami nowego słubickiego liceum w Collegium Polonicum na temat wyzwań polsko-niemieckiej orientacji zawodowej w dualnym mieście Frankfurt/Słubice. Dowiedzieliśmy się, że przedsiębiorstwa zlokalizowane w KSSSE mają zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów niemieckich, również ze względu na znajomość języków obcych, i że mogą one również w coraz większym stopniu nadążać za poziomem płac niemieckich przedsiębiorstw.

W Poznaniu odwiedziliśmy słynny Uniwersytet im. Adama Mickiewicza i spotkaliśmy się z panią prof. Małgorzatą Rosalską, która opowiedziała nam jak uniwersytet kształci doradców zawodowych. Poza tym przedstawiła nam m.in. polską platformę "https://mapakarier.org/", która opisuje wiele zawodów. W przeciwieństwie do naszego polsko-niemieckiego katalogu zawodów, odnosi się ona bardziej do działalności i nie jest dwujęzyczna. Jest to jednak również dobra alternatywa.

Na koniec, podczas naszej wizyty w Katedrze Informatyki i Komunikacji Wizualnej w Collegium Da Vinci- dowiedzieliśmy się jakimi nowoczesnymi narzędziami do poznawania swoich mocnych i słabych stron, znanymi również na całym świecie, może posługiwać się prywatna placówka kształcąca.

Wyjazd był bardzo motywujący, przyniósł wiele wymiany poglądów na temat naszego projektu i kilka dobrych nowych sieci współpracy w ramach projektu "Nauka bez granic, praca, życie".

 

 

 

Weitere News