Menu

Spotkanie transferowe z ekspertami ds. edukacji z Luksemburga i z Francji

Międzynarodowa grupa odwiedza dwumieście

To, co udało się już osiągnąć w regionie wokół Schengen, w sercu "starej" Unii, może służyć jako dobry przykład dla "młodszej" Unii na polsko-niemieckiej granicy. Taka jest idea partnerstwa pomiędzy Wielkim Regionem (DE, FR, LUX, BE) a Regionem pro Europa Viadrina (DE, PL)
Jednocześnie wschodnie pogranicze Niemiec dostarcza wielu nowych impulsów dawno już spojonemu południowo-zachodniemu regionowi. Po pierwszej wizycie uczestników z Frankfurtu i Słubic w Trewirze przed dwoma laty, w dniach 22-24 września 2021 r. siedmiu przedstawicieli Wielkiego Regionu przywiozło nad Odrę cenne impulsy. W ich projekcie edukacyjnym INTERREG "SESAM'GR", największym tego typu w Europie, kładziony jest nacisk na orientację zawodową, podobnie jak projekt "Bez granic:  nauka – praca - życie" koncentruje się na orientacji zawodowej.

 

Po ekscytującym zwiedzaniu europejskich atrakcji Frankfurtu, powitaniu w ratuszu i pierwszej rundzie rozmów w IHK-Projektgesellschaft, goście zostali zaproszeni na IV Forum Kształcenia Dwumiasta Słubice-Frankfurt nad Odrą w sali koncertowej.

Koordynator projektu Volker Staudt przedstawił tam, jak można wykorzystać praktyki w przedsiębiorstwie poza granicami kraju. Dobra sieć kontaktów z firmami i szkołami jest tak samo niezbędna jak dokładne przygotowanie, monitorowanie i przepracowanie praktyk w szkole i w firmach. Po części, również w Wielkim Regionie istniały przeszkody do pokonania, takie jak różne rozumienie stażu szkolnego w krajach partnerskich. Na przykład podczas jednego z pierwszych staży we Francji niemieccy uczniowie narzekali, że sami nie mogą robić wystarczająco dużo. Okazało się, że "stage" we Francji jest stażem typowo obserwacyjnym. Dzięki udanej komunikacji niemieccy stażyści mogli już później odegrać większą rolę we francuskich przedsiębiorstwach.

 

 

 

Wspierać staż mogą również wielojęzyczne szablony zawierające najważniejsze dokumenty, takie jak podstawy prawne, listy motywacyjne i pisma do rodziców. Znajdują się one w podręczniku Wielkiego Regionu, który jest ważnym produktem projektu SESAM'GR (LINK). Co roku około 25 000 uczniów może wziąć udział w praktykach w Niemczech, Belgii, Luksemburgu i Francji.

Na granicy polsko-niemieckiej, w rozmowach ze szkołami po obu stronach dwumiasta, odkryliśmy również możliwości wzmocnienia praktyk zakładowych w lokalnym regionie. Karl-Liebknecht-Gymnasium, dzięki licznym polsko-niemieckim kontaktom, ma najlepsze warunki do tego, by z powodzeniem kierować stażystów do Słubic. Teraz, gdy władze oświatowe nie mają zastrzeżeń odnośnie ubezpieczenia, niemiecka młodzież w 9 klasie może połączyć swoje pierwsze kontakty z pracą zawodową i poznaniem innej kultury.
Rownież szkoła zawodowa w Słubicach chętnie wysyła praktykantów do Niemiec. Jest to więc dobry powód, aby po przerwie spowodowanej Coroną ponownie rozbudować stosunki polsko-niemieckie na płaszczyźnie orientacji zawodowej. Goście podkreślili, że zabrali ze sobą dobre impulsy i zaprosili na kolejne spotkanie w Metz.

 

Dalsze aktualności