Menu

Nasze szkolenia są teraz dostępne również online

Partnerzy dyskutują o modelu orientacji zawodowej

Długofalowość, interkulturowość, praktyczna przydatność – to tylko trzy z głównych tematów, które mają zostać uwzględnione we wspólnym modelu projektu „Bez granic…”. Podczas odbytego 28 maja spotkania online partnerzy projektu uzupełnili przygotowany przez Instytut Kształcenia Ekonomicznego (IÖB)  z Oldenburga szablon o pokazaną tu, własną, zrobioną w aplikacji Wordle, „chmurę słów” na ten temat.

Podczas dwujęzycznego spotkania dr Rebecca Lembke z IÖB przedstawiła na wstępie zarys swojej podstawowej koncepcji tego jakże ważnego rezultatu projektu, która powinna być dostępna do końca roku. Poprzez zorientowaną na działanie formę chce zwrócić się przede wszystkim do nauczycieli, uczniów, rodziców oraz ekspertów. Za pomocą elementów praktycznych i przykładów produkt ma zostać zaprojektowany w sposób możliwie jak najbardziej przydatny do użycia. W ten sposób autorka kieruje się wzorcem ogólnej orientacji zawodowej z jego trzema ważnych etapami: „poznawaniem samego siebie, zdobywaniem informacji i podejmowaniem decyzji”.

Dr Rebecca Lembke zaapelowała do partnerów projektu o opracowanie według określonych kryteriów ich własnych, polsko-niemieckich „pomysłów na latarnie morskie”, aby móc je w celowy sposób uwzględnić w modelu. Ponadto partnerzy zostali zaproszeni do wyrażenia własnych życzeń dotyczących dokumentu, aby można było dokonać porównania koncepcji z oczekiwaniami.

Niektórzy partnerzy mieli szczególnie dobre pomysły na innowacyjny i sprawnie działający marketing efektów. Jako grupę docelową widzieli przede wszystkim nauczycieli i nauczycielki, którzy szukali konkretnych metod planowania lekcji. W tym celu dokument musiałby być łatwo dostępny w Internecie i mieć szczególnie przejrzystą strukturę, np. w formie wirtualnej tablicy lub z krótkimi materiałami wideo na temat prezentowanych treści. Inni partnerzy byli zainteresowani tym, że model porusza również tematy takie jak mobilność zawodowa i wskazuje konkretne kontakty dla szkół. Oczekiwane w tym zakresie kontakty będą również dostępne na powstającej właśnie interaktywnej mapie orientacji zawodowej.

Również znajdujące się właśnie w fazie ostatecznej redakcji opracowanie na temat systemów kształcenia, wskazuje dużą liczbę różnych podmiotów zajmujących się tematyką orientacji zawodowej i tym samym uzupełnia model. Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że wszystkie produkty projektu zazębiają się ze sobą jak trybiki w dobrze skonstruowanej maszynie i nabierają wspólnej dynamiki. Bo pomimo wszystkich trudności w minionym roku udało się osiągnąć bardzo dobre wyniki – od innowacyjnych kursów doskonalenia zawodowego po udaną realizację ankiet wśród uczniów.

Wszystkie rezultaty projektu zostaną zaprezentowane we wrześniu na forum kształcenia we Frankfurcie nad Odrą oraz w listopadzie na konferencji w Gorzowie. Partnerzy projektu serdecznie zapraszają do udziału w tych wydarzeniach przedstawicieli szkół, ministerstw i przedsiębiorstw.

 

Weitere News