Menu

Partnerzy projektu „Bez granic: nauka – praca – życie“  spotkali się w Polsce na dwudniowej konferencji wśród malowniczej scenerii 

W dniach 9-10 czerwca partnerzy projektu obradowali w idyllicznej, położonej nad jeziorem Lipie miejscowości Długie i ocenili dotychczasowe rezultaty i sukcesy projektu.

Jako przedstawiciel gospodarza konferencji gości powitał na początku Mateusz Karkoszka, sekretarz Miasta i Gminy Strzelce Krajeńskie i nasz bezpośredni partner w projekcie. Następnie kierowniczka projektu Joanna Dulej, przedstawicielka Spółki Projektowej Izby Przemysłowo-Handlowej we Frankfurcie nad Odrą, przedstawiła podsumowanie projektu oraz dotychczasowe, pomyślnie zrealizowane działania i elementy wspólnej pracy.

Następnie Izabela Bieda z Instytutu Kształcenia Ekonomicznego w Oldenburgu przedstawiła porównanie systemów kształcenia zawodowego w Niemczech i Polsce, z którego jasno wynikało, że nauka zawodu w Polsce jest w większym stopniu niż w Niemczech osadzona w systemie szkolnym. Elżbieta Rostkowska z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. zaprezentowała różne, realizowane w ramach projektu działania. 

Nauczycielki i nauczyciele z dwóch zaangażowanych w projekt szkół podstawowych ze Strzelec Krajeńskich – Monika Klaszczyńska, Mariusz Naruszewicz, Ilona Augustyniak-Nowak oraz Mateusz Chojnacki, przedstawili swoje sprawozdania i osobiste przeżycia z realizowanych regularnie w ich szkołach dni projektowych pod hasłem „Praca w zawodzie jest znowu w modzie“. Uczennice i uczniowie zdobywali wiedzę o takich dziedzinach zawodowych jak np. informatyka i robotyka, krawiectwo, chemia, ogrodnictwo, kulinaria i architektura. Panuje zgodność co do tego, że na orientację zawodową nigdy nie jest za wcześnie i że nawet trzecioklasiści mogą odnieść korzyści z takich doświadczeń, zwłaszcza że taki pełen działań dzień rozwija uczennice i uczniów na wielu płaszczyznach. Wspaniałą rzeczą dla wszystkich zaangażowanych było to, że kontakty nauczyciel-uczeń odbywały się na partnerskich zasadach i można było poczuć zupełnie inny, bardziej ufny kontakt ze sobą.

Konferencja została zorganizowana, aby podziękować wszystkim licznym nauczycielkom i nauczycielom, którzy wzięli udział w projekcie.

Zaadaptowany w bardzo estetyczny sposób na pensjonat budynek Folwarku Długie stanowił doskonałą oprawę dla tego wydarzenia. Nie można nie wspomnieć o ofercie kulinarnej, bo takiej przyjemności można doświadczyć tylko w ramach polskiej gościnności. Po kolacji odbył się wieczór przy grillu, podczas którego można było po raz pierwszy po długim czasie, w końcu „na żywo” odnowić kontakty osobiste. A wszystko to na tle zachodzącego nad jeziorem Lipie słońca!  

Po tym, jak drugiego dnia dokonano szczegółowej ewaluacji wyników przedstawionych działań i wspólnie podsumowano minione lata, eksperci się podzielili. Część grupy skorzystała następnie z przejażdżki rowerem wodnym wśród idyllicznej fauny i flory jeziora Lipie.  Po pożegnalnym obiedzie uczestnicy pożegnali się ze sobą w graniczącym z pewnością przekonaniu, że zaplanowana na jesień w Gorzowie Wlkp. konferencja końcowa będzie kolejnym sukcesem we współpracy wszystkich partnerów projektu „Bez granic: nauka – praca – życie”. 

 

Dalsze aktualności