Menu

Rozpoczęły się nasze kursy dokształcające na temat orientacji zawodowej

W dniach 18 i 25.02.2021 r. są jeszcze dostępne miejsca dla nauczycieli i innych ekspertów w dziedzinie edukacji.

Program szkoleń online koncentruje się wokół tematu praktycznych kontaktów ze światem pracy: 

- Jak mogę przygotować moich uczniów w klasie do okresu praktyki?  

- Jak mogą wygladać kontakty z firmami?  

- Jak mogę dotrzeć do najważniejszych instytucji w moim regionie? 

Doświadczeni praktycy z Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą, Lubuskiej Sieci Innowacji i Szkół Podstawowych ze Strzelec Krajeńskich opowiedzą o swoich doświadczeniach. Wydarzenie będzie prowadzone przez ekspertów z Instytutu Edukacji Ekonomicznej w Oldenburgu oraz psychologa dr Krzysztofa Dziadkiewicza. Kurs będzie tłumaczony symultanicznie. 

Pierwsza część szkolenia odbyła się z powodzeniem pod koniec października.

Ze względu na obecną sytuację, kursy planowane stacjonarnie zostały zmienione na wydarzenie online. W ciągu dwóch dni nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z metodami orientacji zawodowej w regionie przygranicznym. Przede wszystkim było to teoretyczne wprowadzenie do najważniejszych pojęć orientacji zawodowej.  

W związku z tym odbył się wykład "Znaczenie wyobrażeń uczniów w kontekście projektowania materiałów dydaktycznych i edukacyjnych" oraz "Teorie wyboru zawodów jako punkt odniesienia przesłanek dydaktycznych", wygłoszony przez przedstawicieli Instytutu Edukacji Ekonomicznej

Następnie oba kraje zostały porównane w kontekście różnego podejścia do praktycznego uczenia się. Najważniejsze rezultaty i nadchodzące zadania projektu "Bez Granic" stały się podstawą do prezentacji i dyskusji np. na temat narzędzia diagnostycznego i analizy edukacyjnej. 

Uczestnicy doskonalenia mogli również z pomocą trenera postawić się w sytuacji ucznia i zbadać jego aktualne cele i motywację.  Zostało również przedstawione narzędzie online Ecedon w którym przechowywane są wszystkie ważne materiały szkoleniowe. 

W pierwszym szkoleniu wzięło udział w sumie 14 nauczycieli i ekspertów z obu krajów. Oprócz wkładu merytorycznego, kurs koncentrował się oczywiście również na wymianie doswiadczeń. Zostało to zainicjowane przez moderatorów poprzez czat i rundy pytań. Tłumaczenie symultaniczne podczas całego szkolenia  pomogło stworzyć naturalną atmosferę, która pozwoliła cieszyć się wspólną nauką. 

 

 

Weitere News