Menu

Nowa interaktywna mapa doradztwa zawodowego jest dostępna online

Gdzie znajduje się najbliższy urząd pracy? Jakie firmy szkoleniowe są dostępne w regionie? Kogo powinienem się zapytać, jeśli jeszcze nie wiem, jaka praca mi najbardziej odpowiada?
Odpowiedź na te pytania można teraz znaleźć na stronie www.euro-job.net. Stworzyliśmy interaktywną mapę ze 100 najważniejszymi kontaktami w obszarze doradztwa zawodowego po obu stronach granicy.

W projekcie "Bez granic: nauka-praca-życie" zastanawialiśmy się, jakie są najważniejsze instytucje po obu stronach granicy i umieściliśmy je na wspólnej mapie w Open Maps. Na podstawie kolorowych oznaczeń można się zorientować, gdzie znajdują się porównywalne organizacje. Uzupełnia to nasz katalog zawodów, w którym przetłumaczone zostały już najważniejsze zawody w obu krajach.

Wyzwaniem było połączenie różniących się trochę od siebie systemów poradnictwa zawodowego (DE) i doradztwa zawodowego (PL) w jednolitą formę. Podczas gdy w Niemczech wprowadza się młodych ludzi bezpośrednio do przedsiębiorstw na wczesnym etapie kształcenia dualnego, np. poprzez praktyki zawodowe, w Polsce wiele odbywa się w kontekście szkolnym, ponieważ kształcenie zawodowe jest najczęściej przeprowadzane w szkołach branżowych. Izby handlowe odgrywają bardzo ważną rolę w całych Niemczech. W Polsce natomiast istnieją raczej instytucje ogólnopolskie, takie jak OHP i ZDZ, których nie da się przełożyć jeden do jednego.

Dlatego z naszymi sześcioma partnerami w projekcie przedyskutowaliśmy to obszernie na wspólnym spotkaniu i uzgodniliśmy najważniejsze kategorie do porównania:

  • Poradnie psychologiczno-pedagogiczne  
  • Urzędy pracy
  • Akademickie Biura Karier
  • Centra kształcenia praktycznego
  • Izby/Cechy
  • Inne organizacje

Prosimy o kontakt z nami, jeśli znają Państwo inne ważne instytucje lub chcieliby Państwo zaktualizować dany kontakt.

 

Dalsze aktualności