Menu

Praktyczne kontakty jako klucz do orientacji zawodowej

Drugie polsko-niemieckie szkolenie zaawansowane pogłębiło wiedzę nauczycieli i instruktorów

Podczas drugiego szkolenia doskonalącego dla nauczycieli niemieckich i polskich skupiono się na temacie praktycznych kontaktów. Izabela Bieda z IOEB przedstawiła na wstępie projekt "Bez granic: nauka - praca - życie", którego jednym z celów jest wspieranie polsko-niemieckich kontaktów praktycznych. Pokazała ona różnorodność, potencjał, ale także ograniczenia w praktycznych kontaktach. Wbrew ogólnym oczekiwaniom, praktyczne kontakty mogą mieć miejsce również w szkole. Odnoszą się one do porównania z rzeczywistością i mogą być realizowane na bardzo różne sposoby.  W obecnych czasach, na przykład, poprzez wizyty w firmach za pomocą "rozszerzonej rzeczywistości". Według pani Biedy ważne jest, aby praktyczne kontakty promowały niezależne, oparte na współpracy i odkrywaniu, autentyczne i związane z zastosowaniem uczenie się.

Prof. Schröder z IOEB podkreślił, że przygotowanie i dopracowywanie w szkole są istotnymi czynnikami w praktycznych kontaktach, które są zbyt często zaniedbywane. Na przykład, po dwutygodniowych praktykach w przedsiębiorstwach konteksty gospodarcze i indywidualne doświadczenia edukacyjne powinny być szerzej przedyskutowane wspólnie z uczniami. Według Schrödera, jednym z możliwych sposobów na bardziej skoncentrowane podejście do praktycznego uczenia się jest praca nad konkretnym problemem. Przykład: "Jakie są procesy w tej firmie?". Z drugiej strony, poprzez zadania, takie jak stworzenie gazetki ściennej, artykułów, prezentacji PowerPoint itp. nauczyciele wywołują u młodych ludzi refleksje co z kolei uwypukla ich doświadczenia nabyte w danym przedsiębiorstwie. To ostatnie jest ważne dla budowania trwałych sieci przedsiębiorstw.
 

Dr Tina Fletemeyer z IOEB opisała istotne korzyści płynące z kontaktów praktycznych. Przedstawiła również wywiady eksperckie jako szczególną formę kontaktów praktycznych. Służą one przede wszystkim propagowaniu wiedzy na tematy społeczne, techniczne i ekonomiczne oraz osobistej orientacji zawodowej uczennic i uczniów. 

 Kontakty praktyczne - Eksperci relacjonują

Madlen Mosig z Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą wraz z Piotrem Gramzą z Lubuskiej Śieci Innowacji zrelacjonowali wspólne warsztaty z młodzieżą niemiecką i polską w Hennickendorfie i Stanowicach. Tutaj uczniowie nie tylko zdobywali doświadczenie w praktycznej chemii, biologii i rzemiośle, ale także poszerzali swoją wiedzę w zakresie międzykulturowym i językowym. W tym roku wydarzenia będą kontynuowane w formie hybrydowej w obu krajach z połączeniem na żywo.
 

Mateusz Karkoszka, który reprezentował gminę Strzelce Krajeńskie, zachwycił swoją regionalną koncepcją powiązania firm, szkół i polityki. Zdaniem Karkoszki, wszyscy zainteresowani w Strzelcach uświadomili sobie, że tylko wczesne praktyczne wsparcie dla dzieci i młodzieży może później zaowocować wykwalifikowanymi pracownikami w regionie. Rozbieżność między częściowo przestarzałymi programami nauczania a rzeczywistym rynkiem pracy można zniwelować dzięki innowacyjnym pomysłom, takim jak popołudniowe warsztaty praktyczne. Podczas tych warsztatów dzieci uczą się różnych praktycznych umiejętności, od szycia, przez ogrodnictwo, po obróbkę drewna.

 

Na koniec Dr Krzysztof Dziadkiewicz zaprezentował nowe narzędzie, dzięki któremu przegląd działań w orientacji zawodowej będzie jeszcze bardziej widoczny. Polsko-niemiecka interaktywna mapa, która jest obecnie tworzona dla regionu przygranicznego, będzie zawierać wszystkie ważne kontakty firm, dostawców usług edukacyjnych i sektora szkolnictwa. W ten sposób można znacznie przyspieszyć nawiązywanie transgranicznych kontaktów praktycznych.