Przygoda zaczyna się tutaj -

rekonesans planów zawodowych w Szkole Podstawowej nr 1 w Strzelcach Krajeńskich

W dniu 21 stycznia partnerzy projektu mogli doświadczyć historii sukcesu orientacji zawodowej w życiu Strzelec Krajńskich. Po spotkaniu w ratuszu małego miasteczka na wschód od Gorzowa odwiedziliśmy Szkołę Podstawową nr 1. Murowany budynek z końca XIX wieku wygląda na pierwszy rzut oka staro i dostojnie, ale metody nauczania w tej szkole są nowoczesne i kreatywne. W kilka popołudniowych dni tygodnia uczniowie spotykają się dobrowolnie na różnych "warsztatach". Wszystkie są praktycznie ukierunkowane, zabawne i oferują wszechstronny wgląd w profesjonalny świat wybranych zawodów. Partnerzy projektu mogli przekonać się osobiście z jakim spokojem i uwagą wzrok uczniów podążał za nauczycielem, gdy zakładał razem z nimi małe ogrody w szkle. Ogrodnictwo jest popularną grupą roboczą, regularnie oferową przez eksperta z wiedzą pedagogiczną.

Inna grupa produkowała w tym samym czasie okładki książek. Również w tej dziedzinie uczniowie byli bardzo aktywni. W sąsiednim pokoju mogliśmy podziwiać kolekcję maszyn do szycia i wyobrazić sobie, jakie piękne kolorowe produkty z tkanin powstają tutaj w inne dni. Na wszystkich maszynach były widoczne małe naklejki UE - przecież każdy powinien wiedzieć, że ta forma orientacji zawodowej mogła być możliwa tylko dzięki dotacji z "Europejskiego Funduszu Współpracy Regionalnej".

Sekretarz Gminy Mateusz Karkoszka wyjaśnił nam również pozytywny wpływ działań z dziedziny orientacji zawodowej na społeczność, która ma teraz znacznie większy odsetek młodych ludzi wybierających praktyczne zawody jako ścieżkę kariery zawodowej.

 

 

Weitere News